Přihlášení
Úvod Sociální služby Služby pro rodiny Protidrogová prevence Odkazy Druhy služeb Aktuality Nová stránka

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

 

na webových stránkách Ústeckého kraje byla dne 1. 8. 2016 vyvěšena Výzva k podávání žádostí o zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje a žádostí o změnu průměrných přepočtených úvazků sociální služby s platností od 1. ledna 2017.

 

Termín pro podávání žádostí je do 31. srpna 2016, viz Výzva.

 

Více informací naleznete na: http://www.kr-ustecky.cz/vyzva-k-podavani-zadosti-do-zakladni-site-kraje-srpen-2016/d-1704065/p1=204835

 

Kontaktní osobou pro aktualizaci základní sítě kraje je Bc. Veronika Marková, e-mail: markova.v@kr-ustecky.cz, tel: 475 657 923.

 

Dále Vás upozorňujeme, že byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 122/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016 revize Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s platností od 1. 7. 2016.

 

Dovolte, abych současně sdělila nejdůležitější změny související s revizí Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje:

 

1/ žadatel je povinen přiložit k Žádosti o zařazení do základní sítě kraje vyjádření obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem k potřebnosti sociální služby v regionu,

2/ pokud poskytovatel mění personální zajištění sociální služby, vyplní Žádost o změnu průměrných přepočtených úvazků sociální služby, která je nově zveřejněna na webových stránkách kraje společně s výzvou k podávání žádostí,

3/ byl doplněn článek IV. Podávání žádostí, bod 4.1 parametr potřebnosti, písmeno a) Soulad se strategickými dokumenty Ústeckého kraje,

4/ byl upraven článek VII. Povinnosti poskytovatele zařazeného v Základní síti kraje, bod 5.

 

S pozdravem

 

Bc. Veronika Marková

Odbor sociálních věcí

samostatný referent

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 657 923

e-mail: markova.v@kr-ustecky.cz

www.kr-ustecky.cz


Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Aktuality » Výzva k podávání žádostí o zařazení sociální služby | Sociální služby ÚK

© BrusTech technologies 2017

Cíle projektu  Ke stažení  Přihlášení pro poskytovatele | Poptávka po službě | Export katalogu | Kontakt na provozovatele

 

 

Logolink ESF a OPLZ

 

Portál je v souladu s pravidly pro tvorbu přístupných webových stránek
dle vyhlášky č. 64/2008 Sb. a je HTML5 validní.