Přihlášení
MENU

Sociální služby | Ústecký kraj

Průvodce
Kdo
>
Hledá co
>
Kde
>

 

Sociální služby Ústeckého kraje

Tento portál Sociálních služeb obsahuje přehled dostupných služeb na území Ústeckého kraje. Naleznete zde sociální služby, služby pro rodiny i protidrogovou prevenci. A řadu důležitých informací i odkazů.

 

Portál sociálních služeb Ústeckého kraje

Portál nabízí celou řadu další funkcí pro uživatele:


Aktuality

Výzva k podávání žádostí do Základní a Rozvojové sítěVýzva k podávání žádostí do Základní a Rozvojové sítě

Vážení poskytovatelé.   Na webové stránce Ústeckého kraje https://www.kr-ustecky.cz/vyzva-k-podavani-zadosti-do-zakladni-a-rozvojove-site-socialnich-sluzeb-usteckeho-kraje/d-1758391/p1=204835 byla dnes 26. 7. 2021 zveřejněna Výzva ...

Připomínkové řízení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v ÚK s účinností od 1.7.2021Připomínkové řízení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v ÚK s účinností od 1.7.2021

Dobrý den Vážení poskytovatelé sociálních služeb.   Dovolte, abych Vás informovala o vyvěšení materiálu k připomínkování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji s účinností od 1. 7. ...

Připomínkové řízení Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb platné od 1. 7. 2021Připomínkové řízení Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb platné od 1. 7. 2021

Dobrý den, na webových stránkách Ústeckého kraje byl zveřejněn k připomínkování návrh Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 7. 2021 (https://www.kr-ustecky.cz/pripominkove-rizeni-zakladni-a-rozvojove-site-socialnich-sluzeb-platne-od-1-7-2021/d-1756102/p1=204835). ...

více Aktualit »

 


Portál byl vytvořen v rámci realizace projektu "Katalog sociálních služeb, zkvalitnění jejich nabídky a vzdělávání jejich poskytovatelů" (reg. č. projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00048), jehož realizátorem je Ústecký kraj. Realizace projektu byla podpořena Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Děti, mládež, rodiny »

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, Osoby do 26 let věku opouštějící školská zař. pro výkon úst. péče, Rodiny s dítětem/dětmi »

Senioři »

Senioři.

Postižení »

Osoby s chronickým duševním onemocněním, Osoby s chronickým onemocněním, Osoby s jiným zdravotním postižením, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Osoby s tělesným postižením, Osoby se sluchovým postižením, Osoby se zdravotním postižením, Osoby se zrakovým postižením.

Oběti »

Oběti domácího násilí, Oběti obchodu s lidmi, Oběti trestné činnosti, Osoby komerčně zneužívané

Drogy a rizika »

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, Osoby, které vedou rizik. způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi.

Imigranti, azyl, menšiny »

Imigranti a azylanti, Etnické menšiny

Bezdomovci »

Osoby bez přístřeší.V katalogu nyní 770 služeb  »  Hlavní cíle projektu sociálních služeb v Ústeckém kraji

Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti a kvality sociální služby v Ústeckém kraji.

Zde na portále využijte:

 

Specifické cíle projektu "Sociální služby ÚK"

1. Zvýšení informovanosti uživatelů sociálních služeb (tzn. občanů, měst a obcí, sociálních partnerů atd.) o aktuální nabídce poskytovaných služeb. K naplnění tohoto cíle by měl posloužit právě i katalog prezentovaný na tomto webovém portálu.

2. Zavedení systému hodnocení poskytování sociálních služeb (zajištění systémových nástrojů hodnocení sociálních služeb). Nástrojem k dosažení tohoto cíle bude pravidelné elektronické vyhodnocování dat získaných od poskytovatelů sociální služby v Ústeckém kraji.

3. Zvýšení kvalifikačních dovedností pracovníků v sociálních službách. Nástrojem tohoto cíle bude nabídka a realizace vzdělávacích kurzů určených pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji.

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Úvod Sociální služby Ústecký kraj, Ústí nad Labem