Přihlášení
Úvod Sociální služby Služby pro rodiny Protidrogová prevence Odkazy Druhy služeb Aktuality

Sociální služby | Ústecký kraj

Průvodce
Kdo
>
Hledá co
>
Kde
>

Tento katalog sociálních služeb dostupných na území Ústeckého kraje, byl vytvořen v rámci realizace projektu "Katalog sociálních služeb, zkvalitnění jejich nabídky a vzdělávání jejich poskytovatelů" (reg. č. projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00048), jehož realizátorem je Ústecký kraj. Realizace projektu byla podpořena Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Hlavní cíle projektu sociálních služeb v Ústeckém kraji

Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti a kvality sociální služby v Ústeckém kraji.


Zde na portále využijte:

 

Specifické cíle projektu "Sociální služby ÚK"

1. Zvýšení informovanosti uživatelů sociálních služeb (tzn. občanů, měst a obcí, sociálních partnerů atd.) o aktuální nabídce poskytovaných služeb. K naplnění tohoto cíle by měl posloužit právě i katalog prezentovaný na tomto webovém portálu.

2. Zavedení systému hodnocení poskytování sociálních služeb (zajištění systémových nástrojů hodnocení sociálních služeb). Nástrojem k dosažení tohoto cíle bude pravidelné elektronické vyhodnocování dat získaných od poskytovatelů sociální služby v Ústeckém kraji.

3. Zvýšení kvalifikačních dovedností pracovníků v sociálních službách. Nástrojem tohoto cíle bude nabídka a realizace vzdělávacích kurzů určených pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji.

 

Portál sociálních služeb

Portál nabízí celou řadu další funkcí pro uživatele:

  • mapové zobrazení poskytovatelů služeb
  • plánovač trasy k dané službě
  • podrobný profil poskytované služby
  • relevance výsledků vyhledávání
  • export katalogu pro další vyžití
  • zadání poptávky po službě
  • a další
 


V katalogu


 774 záznamů »  

Děti, mládež, rodiny »

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, Osoby do 26 let věku opouštějící školská zař. pro výkon úst. péče, Rodiny s dítětem/dětmi »

Senioři »

Senioři.

Postižení »

Osoby s chronickým duševním onemocněním, Osoby s chronickým onemocněním, Osoby s jiným zdravotním postižením, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Osoby s tělesným postižením, Osoby se sluchovým postižením, Osoby se zdravotním postižením, Osoby se zrakovým postižením.

Oběti »

Oběti domácího násilí, Oběti obchodu s lidmi, Oběti trestné činnosti, Osoby komerčně zneužívané

Drogy a rizika »

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, Osoby, které vedou rizik. způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi.

Imigranti, azyl, menšiny »

Imigranti a azylanti, Etnické menšiny

Bezdomovci »

Osoby bez přístřeší.

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Úvod Sociální služby Ústecký kraj, Ústí nad Labem

© 2020 Insion

Cíle projektu  Ke stažení  Přihlášení pro poskytovatele | Poptávka po službě | Export katalogu | Kontakt na provozovatele

 

 

Logolink ESF a OPLZ

 

Portál je v souladu s pravidly pro tvorbu přístupných webových stránek
dle vyhlášky č. 64/2008 Sb. a je HTML5 validní.