Přihlášení
MENU

« zpět

Dotační program "Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2015"

Dotační program "Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2015"

Dotační program "Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2015"

 

Dotační program vychází z oblasti podpory definované v čl. I. bod 2) b) a e) Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje (dále jen Zásady). V souladu s těmito okruhy se jedná o podporu aktivit v oblasti sociálních služeb (včetně aktivit protidrogové politiky). Dotační program je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.197/Z/2014 ze dne 25. června 2014.

 

Předmět podpory:

Předmětem podpory jsou následující aktivity realizované na území Ústeckého kraje:

 • Okruh podpory A:

registrované sociální služby podle typologie obsažené v § 32 – 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 

 • Okruh podpory B:

vybrané aktivity zaměřené na podporu rodiny a na zajištění pěstounské péče:

 • mateřská centra
 • programy zaměřené na podporu náhradní rodinné péče
 • zařízení pěstounské péče

V rámci tohoto okruhu podpory nebudou podpořeny jesle, mateřské školy, hlídání dětí, vzdělávací a rekvalifikační kurzy (např. jazykové nebo PC kurzy) a kulturní aktivity.

 

Žadatel:

 • spolky nebo pobočné spolky a ústavy zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 • školské právnické osoby dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, která není zřízena Ústeckým krajem,
 • osoby samostatně výdělečně činné

 

Žádosti o dotace se přijímají do 25. srpna 2014.

 

Více informací o dotačním programu naleznete zde.

 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array Dotační program "Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2015" | Sociální služby ÚK