Přihlášení
MENU

« zpět

Informace k hlášení změn údajů o sociální službě

Informace k hlášení změn údajů o sociální službě

Informace k hlášení změn údajů o sociální službě

 

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

 

s okamžitou platností na základě spolupráce s Pracovní skupinou Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pro jednání s Ústeckým krajem se mění termín pro hlášení změn údajů o sociální službě, a to následovně:

 

Hlášení změn se podává do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním  měsíci, ve kterém tato změna nastala, a to prostřednictvím Formuláře hlášení změn.

 

Dále Vás informujeme, že Zastupitelstvu Ústeckého kraje bude dne 27. 6. 2016 předložena ke schválení revize Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, kterou se mění způsob hlášení změn v personálním zajištění.

 

Součástí Metodiky zajištění sítě je žádost o změnu průměrných přepočtených úvazků sociální služby, která bude aplikována v rámci 2. kola aktualizace základní sítě kraje.
Na podávání žádostí o změnu průměrných přepočtených úvazků bude v závěru měsíce července 2016 vyhlášena výzva společně s podáváním žádostí o zařazení sociální služby
do základní sítě kraje.

 

Jelikož 2. kolo aktualizace základní sítě kraje je zaměřeno na rok následující, bude tedy
do základní sítě kraje s účinností od 1. ledna 2017, resp. do pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zavedena jednotka
„průměrný přepočtený úvazek v přímé péči“(s odchylkou +/- 0,1 úvazku). Úvazky nadále budou rozděleny v přímé péči na pracovní pozice. Již se nebude vykazovat počet fyzických osob a údaje v nepřímé péči.

 

S pozdravem

 

 

Ing. Petra Lafková

vedoucí odboru sociálních věcí

 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array Informace k hlášení změn údajů o sociální službě | Sociální služby ÚK