Přihlášení
MENU

« zpět

Informace - Podepisování smluv v rámci programu „Podpora sociálních služeb v ÚK 2016“

Informace - Podepisování smluv v rámci programu „Podpora sociálních služeb v ÚK 2016“


Vážení poskytovatelé,
dovolujeme si Vás informovat o podepisování smluv v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016“.


Povinná příloha při podpisu smlouvy:


                   Bez povinných příloh nebude smlouva podepsána!!!


1. Nákladový rozpočet smlouvy (viz. Příloha- pozor 2 listy), musí souhlasit s OKsystémem - poskytovatel.
2. Bezdlužnost originály nebo úředně ověřené kopie těchto originálů (ne starší než 3 měsíce v den doložení těchto dokladů).
Místně příslušný FÚ, OSSZ a ZP potvrdí, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti.
3. Oprávnění o vykonávané činnosti
->úředně ověřené kopie dokladů: o právní osobnosti
->prosté kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti:
- zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku a apod.
->úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů) současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce zastupovat subjekt navenek.
4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČO (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána.
6. směrnici (předpis), která stanovuje podmínky uplatňování správní režie (nepřímých administrativních nákladů) u žadatele. Tato povinnost je vyžadována pouze v případě, kdy žadatel uplatňuje správní režii z dotace.


                     Bez povinných příloh nebude smlouva podepsána!!!


K podpisu smlouvy se dostaví statutární zástupce/jednatel, popřípadě pověřená osoba na základě úředně ověřené plné moci.


Podepisování smluv bude probíhat od 9. 3. 2016 do 30. 3. 2016. Termín podpisu musíte nahlásit dopředu, aby byla smlouva připravena.


Dne 15. 3. 2016 bude možné smlouvu podepsat v Krásné Lípě nebo v Mostě.


Pro podepsání smlouvy si musíte předem stanovit termín u Ing. Šárky Markové na telefonním čísle:

475  657 342.
 

 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array Informace - Podepisování smluv v rámci programu „Podpora sociálních služeb v ÚK 2016“ | Sociální služby ÚK