Přihlášení
MENU

« zpět

Informace-přidělení dotací

Informace-přidělení dotací

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

na webových stránkách Ústeckého kraje pod odkazem http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-podpora-socialnich-sluzeb-v-usteckem-kraji/d-1685334/p1=204835 byla dnešního dne zveřejněna jednoduchá žádost o dofinancování sociálních služeb. Zmíněnou žádost prosím odešlete dle pokynů v tištěné a emailové podobě pracovnici Ing. Zárubové, email: zarubova.l@kr-ustecky.cz. Vámi doručené žádosti budou pro Ústecký kraj sloužit jako podklad pro vyjednávání s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR o navýšení státního rozpočtu a potřebné alokaci na dofinancování služeb, které jsou ohroženy na své existenci. Sběr žádostí probíhá nejpozději do 30.4.2015. Žádosti obdržené po tomto termínu nebudou moci být zohledněny.

 

Bc. Veronika Lejčková

Odbor sociálních věcí

oddělení plánování a rozvoje služeb
vedoucí oddělení 


Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 657 923

gsm: +420 777 756 034

e-mail: lejckova.v@kr-ustecky.cz

www.kr-ustecky.cz

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení poskytovatelé,

dovolujeme si Vás informovat, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání dne 16.2.2015 schválilo přidělení dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 na poskytování sociálních služeb v Ústeckém kraji.

Výsledky dotačního řízení naleznete na stránkách Ústeckého kraje, na podwebu sociální péče v sekci dotační programy kraje. Konkrétně pak na linku:

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=1685334&n=dotacni-program-podpora-socialnich-sluzeb-v-usteckem-kraji&p1=204835

 

V současné době probíhá příprava smluv na poskytování sociálních služeb, k podpisu smlouvy budete vyzváni. Zatím si připravte originál Čestného prohlášení, který naleznete také na výše uvedených stránkách.

Vzorovou smlouvu naleznete taktéž na linku nebo na stránkách kraje. Smlouva byla oproti původnímu vzoru změněna z důvodu legislativních změn zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.


Jana Krpešová

Odbor sociálních věcí

samostatný referent


Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 657 432

e-mail: krpesova.j@kr-ustecky.cz

www.kr-ustecky.cz
 

 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array Informace-přidělení dotací | Sociální služby ÚK