Přihlášení
MENU

« zpět

MPSV - 2. kolo dot. výzvy-mimořádné odměny pro zaměstnance v soc. sl.

MPSV - 2. kolo dot. výzvy-mimořádné odměny pro zaměstnance v soc. sl.

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

dovolujeme si Vás informovat, že  Ministerstvo práce a sociálních věcí ve čtvrtek 9. července 2020 vyhlásilo druhé kolo dotační výzvy na mimořádné odměny pro zaměstnance v sociálních službách.

Dotace je určena pro všechny zaměstnance v sociálních službách, které si doposud o tento druh podpory nepožádaly, kromě zdravotnických pracovníků, které nelze touto dotací vyplatit (gesce Ministerstva zdravotnictví).

 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1060374/II.+kolo+mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9ho+dota%C4%8Dn%C3%ADho+%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+MPSV+pro+rok+2020+na+podporu+mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9ho+finan%C4%8Dn%C3%ADho+ohodnocen%C3%AD+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+v+soci%C3%A1ln%C3%ADch+slu%C5%BEb%C3%A1ch+v+souvislosti+s+epidemi%C3%AD+COVID+19.pdf/299998bd-dd26-1781-7258-27df759b3302

 

Dále MPSV ve čtvrtek 9. července 2020 zveřejnilo dotační výzvu na podporu sociálních služeb. Téměř 1 miliarda korun je určena sociálním službám na dofinancování zvýšených nákladů v souvislosti s COVID-19.

 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1060374/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD+mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9ho+dota%C4%8Dn%C3%ADho+%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+MPSV+kompenzaci+v%C3%ADcen%C3%A1klad%C5%AF+a+v%C3%BDpadku+p%C5%99%C3%ADjm%C5%AF+registrovan%C3%BDch+poskytovatel%C5%AF+soci%C3%A1ln%C3%ADch+slu%C5%BEeb+v+d%C5%AFsledku+epidemie+COVID+19.pdf/4cd033d5-a078-3cd0-299c-91b8becefc37


S pozdravemMgr. Marie Blažková

Odbor sociálních věcí

vedoucí oddělení plánování a registrace sociálních služeb


Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 657 343

gsm: +420 721 728 622

e-mail: blazkova.m@kr-ustecky.cz

www.kr-ustecky.cz


 

 

MPSV - 2. kolo dot. výzvy-mimořádné odměny pro zaměstnance v soc. sl.

Dobrý den,

na webových stránkách Ústeckého kraje byla zveřejněna výzva k podávání žádostí do Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje včetně příslušných formulářů: https://www.kr-ustecky.cz/vyzva-k-podavani-zadosti-do-zakladni-a-rozvojove-site-usteckeho-kraje-srpen-2020/d-1748080/p1=204835. Žádosti lze podávat v termínu od 1. 8. 2020 do 31. 8. 2020.


I nadále platí, že dle Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje je přistoupeno až do odvolání k  zastavení rozšiřování Základní sítě sociálních služeb, tzn., že až do odvolání nebude docházet  k  zařazování  nových  sociálních  služeb  do  Základní  sítě,  navyšování  individuálních  kapacit, skupinových kapacit, počtu lůžek a navyšování úvazků pracovníků v přímé péči.  Toto  opatření  se  netýká Rozvojové sítě sociálních služeb. Výjimky z opatření jsou uvedeny v Metodice zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.


S pozdravem


Mgr. Milena Matoušková

Odbor sociálních věcí

samostatný referent  

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 657 908

e-mail: sihelnikova.m@kr-ustecky.cz

www.kr-ustecky.cz

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array MPSV - 2. kolo dot. výzvy-mimořádné odměny pro zaměstnance v soc. sl. | Sociální služby ÚK