Přihlášení
MENU

« zpět

POSOSUK 4 - Vyhlášení

POSOSUK 4 - Vyhlášení

 

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že odbor sociálních věcí KÚÚK realizuje individuální projekt s názvem Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 4“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007757, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Ústeckého kraje.

Konkrétně se jedná o tento druh sociální služby na základě registrace „Sociální rehabilitace“ /terénní a ambulantní forma/, program POSOSUK 4 je zaměřen na cílové skupiny:

- osoby s kombinovanými diagnózami,

- osoby se zdravotním postižením


Žádost o finanční podporu je možné zpracovat a podat ve lhůtě: od 19. 1. do 25. 1. 2018


Více informací najdete na těchto webových odkazech:


1./ Sociální péče – Individuální projekty kraje

http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-podpora-socialnich-sluzeb-v-nbsp-ramci-projektu-pososuk-4/ds-100260/p1=204835


2./ Dotace a granty – Sociální věci

http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-quot-podpora-socialnich-sluzeb-v-ramci-projektu-pososuk-4-quot/d-1718628/p1=204744


3./ Úřední deska – dotační tituly

http://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1718567 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array POSOSUK 4 - Vyhlášení | Sociální služby ÚK