Přihlášení
MENU

« zpět

Prodloužení termínu pro přijímání požadavků o zařazení do Základní sítě soc. služeb ÚK

Prodloužení termínu pro přijímání požadavků o zařazení do Základní sítě soc. služeb ÚK

Vážení poskytovatelé,
 

upozorňujeme Vás na prodloužení termínu pro přijímání požadavků o zařazení do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018  do 15. září 2015.

Požadavky budou přijímány pouze prostřednictvím formuláře Žádost o zařazení do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018.

Kontaktní osobou pro aktualizaci sítě je Bc. Veronika Marková, e-mail: markova.v@kr-ustecky.cz.


Prodloužení termínu se týká:

- nových služeb, které již zahájily činnost,

- nových služeb, které nezahájily činnost (plánují zahájit do 03/16), mají podanou žádost o registraci  

  nebo ji musejí podat do 15. 9. 2015,

- služeb, které mají v rámci registrací již schválené navýšení kapacit nebo mají zažádáno o navýšení

  kapacit,

- služeb nezařazených do základní sítě.

Upozorňujeme, že změny Vámi poskytovaných služeb, tj. vznik nových služeb nebo změny kapacit pro rok 2016, musí být projednány v pracovní skupině příslušného regionu a musí být v souladu s potřebami v návrhu aktualizace akčního plánu pro rok 2016.

Seznam vedoucích pracovních skupin v regionech Ústeckého kraje naleznete na webových stránkách kraje http://www.kr-ustecky.cz/planovani-a-sit-socialnich-sluzeb/ds-99755/p1=204835.

Na základě posouzení souladu s potřebami definovanými v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016 budou tyto služby zařazeny do procesu aktualizace základní sítě, tzn. bude posouzeno, zda bude služba zařazena/nezařazena do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018. V rámci pracovní skupiny odboru sociálních věcí KÚ ÚK bude vypracován návrh pro zařazení/nezařazení služby do sítě a rozhodnou orgány kraje.

Kontaktní osobou pro aktualizace plánu je Ing. Dagmar Vávrová, tel. 475 657 424, e-mail: vavrova.d@kr-ustecky.cz.

Další přijímání požadavků na aktualizaci Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 bude probíhat v březnu 2016.

Další informace naleznete na  http://www.kr-ustecky.cz/zakladni-sit-socialnich-sluzeb/d-1690136/p1=204835.

 


 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array Prodloužení termínu pro přijímání požadavků o zařazení do Základní sítě soc. služeb ÚK | Sociální služby ÚK