Přihlášení
MENU

« zpět

Sběr dat v rámci projektu QUALITAS PRO PRAXIS 2

Sběr dat v rámci projektu QUALITAS PRO PRAXIS 2

 

Sběr dat v rámci projektu QUALITAS PRO PRAXIS 2

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

odbor sociálních věcí KÚ ÚK realizuje individuální projekt s názvem „QUALITAS PRO PRAXIS 2“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0./15_007/0005743, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Ústeckého kraje.

Seznam karet sociálních služeb upravených pro sběr dat, u kterých již proběhlo připomínkování:

§ 49 - Domovy pro seniory

§ 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením

§ 50 - Domovy se zvláštním režimem

§ 57 - Azylové domy

§ 58 - Domy na půl cesty

§ 51 - Chráněné bydlení

§ 39 - Osobní asistence

§ 40 - Pečovatelská služba

§ 44 - Odlehčovací služby

§ 46 - Denní stacionáře

§ 47 - Týdenní stacionáře

§ 59 - Kontaktní centra

§ 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

§ 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

§ 66 - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

§ 69 - Terénní programy

§ 67 - Sociálně terapeutické dílny

§ 45 - Centra denních služeb

§ 37 - Odborné sociální poradenství

§ 43 - Podpora samostatného bydlení

§ 63 - Noclehárny

§ 64 - Služby následné péče

 

Sociální služby, které jsou nově připraveny pro sběr dat:

§ 68 - Terapeutické komunity

§ 61 - Nízkoprahová denní centra

§ 60 - Krizová pomoc

§ 60a - Intervenční centra

§ 55 - Telefonická krizová pomoc

§ 56 - Tlumočnické služby

§ 54 - Raná péče

§ 41 - Tísňová péče

 

Karty služeb naleznete v odkazu:

http://www.kr-ustecky.cz/sber-dat-karty-sluzeb/d-1710319/p1=204835

 

Pro potřeby sběru dat jsou také uveřejněny karty služeb ve formátu word, které obsahují vysvětlivky k daným potřebám. Karty naleznete v odkazu:

http://www.kr-ustecky.cz/karty-sluzeb-po-pripominkovani-pracovni-verze-ve-wordu/d-1717136/p1=204835

Bližší informace k projektu naleznete na webových stránkách kraje v odkazu:

http://www.kr-ustecky.cz/klicova-aktivita-c-1-nastaveni-kvalitativnich-ukazatelu-pro-hodnoceni-socialnich-sluzeb-v-uk/ds-100092/archiv=0&p1=204835

 

Ing. Dagmar Vávrová

garant klíčové aktivity projektu, e-mail: vavrova.d@kr-ustecky.cz

 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array Sběr dat v rámci projektu QUALITAS PRO PRAXIS 2 | Sociální služby ÚK