Přihlášení
MENU

« zpět

Sdělení k převodům finančních prostředků obdržené dotace mezi službami

Sdělení k převodům finančních prostředků obdržené dotace mezi službami

Sdělení k převodům finančních prostředků obdržené dotace mezi službami


Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

 

odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje sděluje, že o převodu dotace v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016“ mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými žadatelem rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje na základě písemné žádosti žadatele, a to s přihlédnutím k podmínkám vyhlášeného dotačního programu a za předpokladu nepřekročení limitu vyrovnávací platby u služby, k jejímuž krytí nákladů má být dotace převedena.

 

Z tohoto důvodu je nutné odevzdat Vaše žádosti, které se podávají volnou formou na podatelnu KÚÚK (osobně, poštou, datovou schránkou, emailem opatřeným elektronickým podpisem) v termínu do 30. 9. 2016.

 

Žádosti se týkají přesunů v rozpočtu mezi položkami nad 20 % a převodů mezi službami. Žádosti budou zpracovány do materiálu, který bude předložen k projednání Radě Ústeckého kraje 12. 10. 2016. Další termín zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje, s ohledem na krajské volby konané v měsíci říjnu, není stanoven. Případné schválení materiálu Radou Ústeckého kraje však urychlí proces příprav a schválené materiály budou předloženy na nejbližším jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.


S pozdravem
Ing. Petra Lafková

vedoucí odboru


 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array Sdělení k převodům finančních prostředků obdržené dotace mezi službami | Sociální služby ÚK