Přihlášení
MENU

« zpět

Sdělení k převodům finančních prostředků obdržené dotace

Sdělení k převodům finančních prostředků obdržené dotace

Sdělení k převodům finančních prostředků obdržené dotace


Vážení poskytovatelé sociálních služeb,


odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje upozorňuje na skutečnost týkající se převodů finančních prostředků obdržené dotace mezi sociálními službami a hlášení změn v položkovém čerpání dotace v případě, kdy bude žádáno o navýšení jednotlivých položek rozpočtu sociální služby oproti původní žádosti (viz žádost v IS OKsystém-poskytovatel) či o navýšení jednotlivých druhů uznatelných nákladů o více než 20 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh.

 

O výše uvedených změnách v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016“ rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje na základě písemné žádosti žadatele.

 

Z tohoto důvodu je nutné odevzdat Vaše žádosti a/nebo Formuláře hlášení změn na podatelnu KÚÚK (osobně, poštou, datovou schránkou, elektronickou podatelnou) v termínu do pátku 18. 11. 2016. K žádosti o převod finančních prostředků obdržené dotace mezi sociálními službami je nutné doložit nákladové rozpočty sociálních služeb, kterých se převod týká.

 

Vzhledem k nejasnému termínu zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje z důvodu konání krajských voleb nebylo možné termín pro podávání žádostí o změnu vyhlásit dříve. 

 

Odbor sociálních věcí dále upozorňuje na skutečnost, že žádostem a ohlášeným změnám, týkajících se výše uvedeného, podaným po termínu nebude možné vyhovět.

 

 

S pozdravem

 

 

Ing. Petra Lafková

vedoucí odboru sociálních věcí

 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array Sdělení k převodům finančních prostředků obdržené dotace | Sociální služby ÚK