Přihlášení
MENU

« zpět

Sdělení ke korekci VP

Sdělení ke korekci VP

Sdělení ke korekci vyrovnávací platby


Vážení poskytovatelé sociálních služeb,


odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje sděluje, že na základě zpracování Vámi zaslaných průběžných přehledů o čerpání dotace Ústeckého kraje v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016“ došlo k celkové analýze nákladovosti jednotlivých sociálních služeb. Z analýzy nákladovosti sociálních služeb vyplynulo, že vypočtené místně obvyklé náklady, které byly použity pro výpočet vyrovnávací platby, neodpovídají zcela reálným nákladům některých sociálních služeb.
 

Z tohoto důvodu mohou poskytovatelé sociálních služeb, uvedení v tabulce „celková výše vyrovnávací platby“, zažádat o korekci  vyrovnávací platby dle bodu 7.7 Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018, kde si Ústecký kraj vyhrazuje právo korigovat výši vyrovnávací platby ke korekci historických rozdílů mezi skutečnou a vypočtenou vyrovnávací platbou vždy max. o 20 % za kalendářní rok.

 

Žádost vyplňte do vzorové žádosti, jež je přílohou tohoto dopisu a zašlete na podatelnu KÚÚK (osobně, poštou, datovou schránkou, emailem opatřeným elektronickým podpisem) v termínu do 3. 10. 2016.

 

V souvislosti s tím je třeba upozornit na skutečnost, že korekce vyrovnávací platby se neváže na optimální výši dotace, tzn., že ze strany Ústeckého kraje nebudou poskytovány další finanční prostředky v návaznosti na zvýšenou vyrovnávací platbu.S pozdravemIng. Petra Lafková

vedoucí odboru
 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array Sdělení ke korekci VP | Sociální služby ÚK