Přihlášení
MENU

« zpět

Setkání s poskytovateli sociálních služeb ÚK

Setkání s poskytovateli sociálních služeb ÚK

 

 

Setkání s poskytovateli sociálních služeb v Ústeckém kraji


Termíny:

 1. termín:   16. února 2016 od 9.00 hodin
 2. termín:   17. února 2016 od 9.00 hodin
 3. termín:   22. února 2016 od 9.00 hodin

setkání se uskuteční v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje (budova A,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem) ve velkém konferenčním sále.

Program setkání:               

 1. Úvodní slovo

Mgr. Ivana Vlasáková

 

 1. Aktuální informace

 

 1. Katalog sociálních služeb Ústeckého kraje
  1. rozšíření funkcionalit
  2. podávání žádostí přes Katalog
  3. praktická ukázka

Mgr. Šárka Faistová


 1. Střednědobé plánování v praxi
  1. členění akčního plánu
  2. práce s přehledy o počtu a rozložení sociálních služeb v regionech při zjišťování potřebnosti
  3. zjištění priorit rozvoje sociálních služeb v regionech
  4. popisná část akčního plánu
  5. spolupráce s pracovní skupinou v regionu
  6. vazby mezi přehledy v akčním plánu a základní sítí

Ing. Dagmar Vávrová


 1. Síť sociálních služeb
  1. představení Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
  2. postup při podání Žádosti o zařazení sociální služby do Základní sítě    sociálních služeb Ústeckého kraje
  3. hlášení změn prostřednictvím Formuláře hlášení změn

Bc. Veronika Marková

 

 1. Malé dotační tituly Ústeckého kraje v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit – Malý dotační program, Protidrogový program a Prorodinný program
  1. informace o výsledcích dotačních programů na rok 2016
  2. informace o změnách v dotačních programech na rok 2017

Mgr. Eva Houdová, Bc. Lea Medková

 

 1. Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016
  1. Otázky a odpovědi k dotačnímu řízení
  2. Fiktivní podání žádosti o dotaci v OKsystém – poskytovatel
  3. Proces hodnocení žádostí o dotaci ze státního rozpočtu
  4. Pověření, výpočet vyrovnávací platby, výpočet dotace
  5. Vyúčtování dotace (vyplnění formuláře)
  6. Průběh následných kontrol

Ing. Petra Steklá, Bc. Jana Čermáková


 1. Závěrečné dotazy a ukončení setkání

Předpokládané ukončení setkání bude nejpozději do 13:00 hodin. Po celou dobu setkání bude zajištěno drobné občerstvení.

Z bezpečnostních důvodů nelze setkání opustit před skončením programu.

V případě Vašeho zájmu je nutné elektronicky zaslat vyplněnou návratku o Vaší účasti ke zmíněnému setkání nejpozději do termínu 1. února 2016 (návratka je na třetí straně).


Kapacita sálu je omezená, proto jsou určeny 3 termíny setkání, ze kterých si poskytovatel může vybrat. Poskytovatel na návratce určí pořadí termínů, kdy na 1. místě je preferenční termín a dále v pořadí ostatní termíny v případě již obsazeného předcházejícího termínu. Poskytovatel bude následně informován, na který termín je pozván.

Každý poskytovatel může určit maximálně 3 zástupce organizace, kteří se setkání zúčastní. Jedním ze zástupců by vždy měl být ekonom organizace. Pokud bude kapacita sálu naplněna, bude možné, aby se zúčastnili pouze dva zástupci. Toto s vámi bude včas projednáno. V případě jakýchkoliv změn budete neprodleně informováni.

Dotazy k programu setkání zasílejte kontaktní osobě nejpozději do 8. 2. 2016.

V případě, že bude mít poskytovatel zájem o předání Pověření na těchto setkáních, napíše tuto informaci do návratky.


Kontaktní osoba: Mgr. Petra Fünfkirchlerová                

funfkirchlerova.p@kr-ustecky.cz , tel.: 475 657 590

 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array Setkání s poskytovateli sociálních služeb ÚK | Sociální služby ÚK