Přihlášení
MENU

« zpět

Ústecký kraj hledá nové pěstouny

Ústecký kraj hledá nové pěstouny
 

Odkazy na spoty Hledáme rodiče: 

HLEDÁME RODIČE | Saša Rašilov - YouTube

HLEDÁME RODIČE | David Švehlík - YouTube

HLEDÁME RODIČE | Ondřej Vetchý - YouTube


 
Ústecký kraj zahajuje kampaň na vyhledávání nových pěstounů
 
V České republice stále vyrůstá mnoho dětí, které nemohou žít ve své biologické rodině, a které se i díky malému množství aktivních pěstounů v tom nejzranitelnějším věku, ve kterém potřebují individuální láskyplnou péči blízké osoby, ocitají v zařízeních ústavní péče. Cílem Ústeckého kraje je počet takto umístěných dětí co nejvíce snižovat. Tomu by měla pomoci i chystaná novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, díky které by od 1. 1. 2022 měla být značně omezena možnost umísťování dětí do 3 let věku do ústavních zařízení. Potřeba pěstounské péče tak výrazně získá na významu. Počet podaných žádostí o dlouhodobou, ale i o přechodnou pěstounskou péči je však každoročně velmi nízký. V Ústeckém kraji se v roce 2020 u dlouhodobé pěstounské péče jednalo pouze o 12 žádostí, v tomto roce bylo v našem kraji dosud podáno 10 žádostí. V případě přechodné pěstounské péče je situace ještě svízelnější. V roce 2020 bylo v Ústeckém kraji podáno pouhých 7 žádostí, v letošním roce teprve 5. Počet dětí nahlášených do evidence náhradní rodinné péče se přitom v našem kraji každoročně pohybuje okolo 200 dětí (pro drtivou většinu z těchto dětí hledá krajský úřad dlouhodobou pěstounskou péči).
 
Prostřednictvím této rubriky bychom vám proto rádi v následujících čtyřech měsících představili systém pěstounské péče v České republice, formy a proces, který předchází zařazení pěstounů do evidence. Chceme vám poskytnout reálný pohled na tuto sice náročnou, ale velmi důležitou součást náhradní rodinné péče. Budeme velice rádi, pokud vás téma pěstounské péče osloví a přivede vás k rozhodnutí stát se pěstounem a pomoci tak změnit osud dětí, které neměly to štěstí vyrůstat ve vlastní rodině.
 
Co je pěstounská péče
Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče. Do pěstounské péče jsou svěřovány děti, které nemohou z různých důvodů vyrůstat ve své biologické rodině (děti týrané, zneužívané, děti, které rodiče zanedbávali, děti rodičů, kteří nemají dostatečné rodičovské kompetence z důvodů zhoršeného zdravotního stavu nebo užívání návykových látek, děti rodičů, kteří páchají trestnou činnost a jsou opakovaně ve výkonu trestu odnětí svobody).
Do pěstounské péče jsou děti svěřovány soudem. Pěstoun je oprávněn a povinen o dítě osobně a řádně pečovat, vychovává ho a stará se o něj stejně, jako v běžných rodinách. Pěstoun však není zákonným zástupcem dítěte, nemá rodičovskou odpovědnost, práva a povinnosti rodičů vykonává pouze přiměřeně a nemá ani vyživovací povinnost vůči svěřenému dítěti.
 
V České republice je pěstounská péče realizována dvěma formami - jako dlouhodobá pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu (tzv. profesionální pěstounská péče).
Pěstounem se může stát každý, kdo má dost sil a chce pomoci potřebnému dítěti a je ochoten projít odborným posouzením krajského úřadu, který rozhoduje o zařazení do evidence.
V případě, že Vás téma pěstounské péče oslovilo a přemýšlíte o tom, že byste se chtěli stát pěstouny, neváhejte a zeptejte se na vše, co Vás v souvislosti s tímto typem náhradní rodinné péče zajímá. Obraťte se na Krajský úřad Ústeckého kraje, kde Vám příslušné pracovnice Vaše otázky rády zodpoví.
 
 

 

Jsou situace, které zažijete jen v rodině.

 

Hledáme rodiče, kteří umějí darovat lásku a pochopení. Staňte se pěstounem a pomozte opuštěným a ohroženým dětem najít domov.

TŘEBA JSTE TO PRÁVĚ VY, KOHO HLEDÁME!

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

www.kr-ustecky.cz

Tel.:  475 657 474, 475 657 976, 475 657 376

e-mail: vejdelkova.m@kr-ustecky.cz

 

Zelená linka: 800 888 245

Facebook: Hledáme rodiče: Pěstouny

WWW.hledamerodice.cz
 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array Ústecký kraj hledá nové pěstouny | Sociální služby ÚK