Přihlášení
MENU

« zpět

Výzva k podávání žádostí do Rozvojové sítě soc. sl. ÚK-březen 2022

Výzva k podávání žádostí do Rozvojové sítě soc. sl. ÚK-březen 2022

Výzva k podávání žádostí do Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 7. 2022


Dobrý den,


na webové stránce https://www.kr-ustecky.cz/vyzva-k-podavani-zadosti-do-rozvojove-site-socialnich-sluzeb-usteckeho-kraje-s-ucinnosti-od-1-7-2022/d-1764549/p1=274700 byla zveřejněna výzva k podávání žádostí do Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. V termínu 1. - 31. 3. 2022 tak můžete podávat žádosti o zařazení sociální služby do Rozvojové sítě nebo případné změny služeb již zařazených do Rozvojové sítě. Žadatel je povinen přiložit k žádosti vyjádření obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem k potřebnosti sociální služby v regionu, pokud na území obce sociální službu realizuje. Dále může žadatel doložit vyjádření obce II., I. typu nebo dalších institucí (např. věznice) v jejíž lokalitě sociální služba působí.


Tato výzva se vztahuje pouze na Rozvojovou síť, nikoliv na Základní síť. U Základní sítě platí i nadále, že je uzavřena a nebude docházet k navyšování kapacit, úvazků a zařazování nových služeb. Pouze ve výjimečných případech lze v souladu s Metodikou zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje při splnění podmínek podávat žádosti do Základní sítě v srpnu, nikoliv však v březnu.


Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje zřizuje Ústecký kraj v návaznosti na realizaci projektů poskytovatelů sociálních služeb v rámci Operačního programu Zaměstnanost a jiných zdrojů. Sociální služby jsou zařazeny do Rozvojové sítě kraje po dobu finanční podpory z výše uvedených zdrojů. Sociálním službám zařazeným do Rozvojové sítě je vydáváno tzv. Podmíněné pověření, které obsahuje rozsah a obsah sociální služby a je platné po dobu trvání projektu. Donátor sociální služby přistoupí k podmíněnému Pověření, vypočte a vydá výši vyrovnávací platby sociální služby.


S pozdravem
UK15let_logo_vodorovne_MODRE_RGB_new


Mgr. Šárka Faistová

Odbor sociálních věcí

samostatný referent


Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 657 373

e-mail:faistova.s@kr-ustecky.cz

www.kr-ustecky.cz 
 

 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array Výzva k podávání žádostí do Rozvojové sítě soc. sl. ÚK-březen 2022 | Sociální služby ÚK