Přihlášení
MENU

« zpět

Výzva k podávání žádostí do Rozvojové sítě Ústeckého kraje - březen 2020

Výzva k podávání žádostí do Rozvojové sítě Ústeckého kraje - březen 2020

Dobrý den,


na webových stránkách Ústeckého kraje (https://www.kr-ustecky.cz/vyzva-k-podavani-zadosti-do-rozvojove-site-usteckeho-kraje-brezen-2020/d-1741821/p1=204835) byla zveřejněna výzva k podávání žádostí do Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. V termínu 1. - 31. 3. 2020 tak můžete podávat žádosti o zařazení sociální služby do Rozvojové sítě nebo případné změny služeb již zařazených do Rozvojové sítě. Žadatel je povinen přiložit k žádosti vyjádření obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem k potřebnosti sociální služby v regionu, pokud na území obce sociální službu realizuje. Dále může žadatel doložit vyjádření obce II., I. typu nebo dalších institucí (např. věznice) v jejíž lokalitě sociální služba působí.


Tato výzva se vztahuje pouze na Rozvojovou síť, nikoliv na Základní síť. U Základní sítě platí i nadále, že je uzavřena a nebude docházet k navyšování kapacit, úvazků a zařazování nových služeb (pouze ve výjimečných případech lze v souladu s Metodikou zajištění sítě při splnění podmínek podávat žádosti do Základní sítě v srpnu, nikoliv však v březnu).


Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje zřizuje Ústecký kraj v návaznosti na realizaci projektů poskytovatelů sociálních služeb v rámci Operačního programu Zaměstnanost a jiných zdrojů. Sociální služby jsou zařazeny do Rozvojové sítě kraje po dobu finanční podpory z výše uvedených zdrojů. Sociálním službám zařazeným do Rozvojové sítě je vydáváno tzv. Podmíněné pověření, které obsahuje rozsah a obsah sociální služby a je platné po dobu trvání projektu. Donátor sociální služby přistoupí k podmíněnému Pověření, vypočte a vydá výši vyrovnávací platby sociální služby. Sociální služby lze poskytovat dle § 78 Zákona o sociálních službách na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. Poskytovatel sociálních služeb je povinen poskytovat služby na základě údajů uvedených v Registru sociálních služeb, z tohoto důvodu je nutné mít vyřízenou změnu registrace před podáním Žádosti Rozvojové sítě sociálních služeb. Nejzazší termín pro podání žádosti o změnu registrace je dle Metodiky zajištění sítě 30 dní před podáním žádosti do sítě.
 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array Výzva k podávání žádostí do Rozvojové sítě Ústeckého kraje - březen 2020 | Sociální služby ÚK