Přihlášení
MENU

« zpět

Výzva k podávání žádostí do Rozvojové sítě Ústeckého kraje březen 2021

Výzva k podávání žádostí do Rozvojové sítě Ústeckého kraje březen 2021
Dobrý den,
 
na webové stránce https://www.kr-ustecky.cz/planovani-a-sit-socialnich-sluzeb/ds-99755/p1=204835 byla zveřejněna výzva k podávání žádostí do Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. V termínu 1. - 31. 3. 2021 tak můžete podávat žádosti o zařazení sociální služby do Rozvojové sítě nebo případné změny služeb již zařazených do Rozvojové sítě. Žadatel je povinen přiložit k žádosti vyjádření obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem k potřebnosti sociální služby v regionu, pokud na území obce sociální službu realizuje. Dále může žadatel doložit vyjádření obce II., I. typu nebo dalších institucí (např. věznice) v jejíž lokalitě sociální služba působí.
 
Tato výzva se vztahuje pouze na Rozvojovou síť, nikoliv na Základní síť. U Základní sítě platí i nadále, že je uzavřena a nebude docházet k navyšování kapacit, úvazků a zařazování nových služeb. Pouze ve výjimečných případech lze v souladu s Metodikou zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje při splnění podmínek podávat žádosti do Základní sítě v srpnu, nikoliv však v březnu.
 
Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje zřizuje Ústecký kraj v návaznosti na realizaci projektů poskytovatelů sociálních služeb v rámci Operačního programu Zaměstnanost a jiných zdrojů. Sociální služby jsou zařazeny do Rozvojové sítě kraje po dobu finanční podpory z výše uvedených zdrojů. Sociálním službám zařazeným do Rozvojové sítě je vydáváno tzv. Podmíněné pověření, které obsahuje rozsah a obsah sociální služby a je platné po dobu trvání projektu. Donátor sociální služby přistoupí k podmíněnému Pověření, vypočte a vydá výši vyrovnávací platby sociální služby.
 
S pozdravem
 
 
UK15let_logo_vodorovne_MODRE_RGB_new
 
Mgr. Milena Matoušková
Odbor sociálních věcí
samostatný referent
 
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Tel.:  +420 475 657 908
e-mail: matouskova.m@kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.cz

 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array Výzva k podávání žádostí do Rozvojové sítě Ústeckého kraje březen 2021 | Sociální služby ÚK