Přihlášení
MENU

« zpět

Výzva poskytovatelům-dotační řízení ÚK

Výzva poskytovatelům-dotační řízení ÚK

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

 

oslovujeme Vás v souvislosti s dotačním programem „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ na rok 2016.

Při hodnocení žádostí o dotaci bylo zjištěno, že personální zajištění sociálních služeb uvedené v OK systému – poskytovatel je odlišné od údajů uvedených v přehledu sociálních služeb, který je podkladem pro tvorbu Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018. Jak bylo řečeno na setkání s poskytovateli, síť sociálních služeb je podkladem pro Pověření a pro výpočet vyrovnávací platby, respektive dotace z rozpočtu Ústeckého kraje.

Přehled služeb bylo možné připomínkovat v rámci procesu aktualizace akčního plánu, o čemž jste byli informováni. Připomínky k přehledu služeb jsme obdrželi pouze od 5 poskytovatelů.

NENÍ MOŽNÉ, aby se údaje vztahující se k jedné sociální službě daného poskytovatele lišily v několika oficiálně předkládaných materiálech, tzn. v žádostech o dotace, v Katalogu sociálních služeb a v přehledu služeb! Toto platí zejména pro kapacitu služby, personální zajištění, pro rozpočet služby aj.

Vyzýváme Vás, abyste v termínu do 23. 11. 2015 provedli kontrolu údajů vztahujících se ke všem Vámi poskytovaným sociálním službám a e-mailem zaslali zpětnou vazbu na jeden z níže uvedených kontaktů dle okresu sídla poskytovatele.

NEDÁVEJTE AUTOMATICKOU ODPOVĚĎ NA TENTO E-MAIL!

Zkontrolujte, zda údaje v přehledu služeb (viz příloha e-mailu nebo web Ústeckého kraje - http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-podpora-socialnich-sluzeb-v-usteckem-kraji-2016/d-1691771/p1=204835) odpovídají skutečnosti a rozhodnutí o registraci sociálních služeb, včetně nahlášeného personálního zajištění:

  • počet lůžek,
  • stávající individuální okamžitá kapacita,
  • stávající skupinová okamžitá kapacita,
  • počet pracovníků v přímé péči,
  • úvazky v přímé péči,
  • počet ostatních pracovníků,
  • ostatní úvazky.

Při zpracování našeho požadavku vyčleňte z personálního zajištění tzv. nákup služeb, a to v přepočtených úvazcích nikoli v hodinách.

Pokud neobdržíme v termínu do 23. 11. 2015 Vaši zpětnou vazbu, budeme vycházet z přehledu služeb, který je zveřejněný na webu Ústeckého kraje, viz http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-podpora-socialnich-sluzeb-v-usteckem-kraji-2016/d-1691771/p1=204835

Základní síť sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2016–2018  bude předložena ke schválení Radě Ústeckého kraje dne 25. 11. 2015 a Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 14. 12. 2015. Žádosti o změnu v základní síti budou přijímány nejdříve v březnu 2016, kdy bude probíhat proces aktualizace základní sítě na rok 2016, která bude předložena orgánům kraje ke schválení v červnu 2016. Do této doby není možné provést změnu v základní síti sociálních služeb.

Zpětnou vazbu zasílejte na jeden z níže uvedených kontaktů pracovníky dle níže uvedené členění (sídlo organizace v okresu). Okres:

Děčín – Bc. Jana Čermáková, e-mail: cermakova.j@kr-ustecky.cz

Chomutov – Bc. Lea Medková, e-mail: medkova.l@kr-ustecky.cz

Litoměřice – Mgr. Šárka Faistová, e-mail: faistova.s@kr-ustecky.cz

Most – Ing. Pavlína Bubeníková, e-mail: bubenikova.p@kr-ustecky.cz

Louny – Ing. Vladimír Hilas, e-mail: hilas.v@kr-ustecky.cz

Rumburk – Bc. Šárka Marková, e-mail: markova.s@kr-ustecky.cz

Teplice – Mgr. Petra Fünfkirchlerová, e-mail: funfkirchlerova.p@kr-ustecky.cz

Ústí n. L. – Ing. Petra Steklá, e-mail: stekla.p@kr-ustecky.cz

Sídlo organizace mimo Ústecký kraj – Bc. Šárka Marková, e-mail: markova.s@kr-ustecky.cz


S pozdravem

 

Ing. Petra Lafková

vedoucí odboru sociálních věcí

 

 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array Výzva poskytovatelům-dotační řízení ÚK | Sociální služby ÚK