Přihlášení
MENU

« zpět

Žádost - Změna registrace od 1. 4. - 31. 8. 2015

Žádost - Změna registrace od 1. 4. - 31. 8. 2015

Vážení poskytovatelé,

v současné době probíhá aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na rok 2016 a Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018.

 

Žádáme poskytovatele, kteří v období od 1. dubna 2015 do 31. srpna 2015 změnili Registraci sociálních služeb, o vyplnění Formuláře hlášení změn, který je přílohou tohoto e-mailu.

 

Pokyny k vyplnění Formuláře hlášení změn jsou uvedeny na první stránce souboru. Ačkoliv je v pokynech k vyplnění uvedeno, že poskytovatel zašle formulář poštou nebo datovou schránkou, v rámci této aktualizace stačí formulář poslat pouze elektronicky.

 

Formulář vyplní pouze poskytovatelé, u kterých změna proběhla. V případě, kdy poskytovatel poskytuje sociální služby beze změny, formulář nevyplňuje.

 

V rámci aktualizace si poskytovatelé musí zkontrolovat data o sociální službě s Registrací sociálních služeb vůči Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018, která je umístěna zde:

 

 http://www.kr-ustecky.cz/zakladni-sit-socialnich-sluzeb/d-1690136/p1=204835

 

Data uvedená v Základní síti sociálních služeb budou podkladem pro vydání Pověření Ústeckého kraje k dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016 - 2018.

 

V případě, že jste požádali o změnu registračních podmínek a obdržíte rozhodnutí o registraci v průběhu měsíce září 2015, informujte nás o této změně formou uvedeného formuláře do 10 pracovních dnů od změny.

 

Vyplněný formulář zašlete pouze elektronicky nejpozději do 4. září 2015 na e-mailovou adresu: markova.v@kr-ustecky.cz

 

S pozdravemBc. Veronika Marková


Odbor sociálních věcí

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

markova.v@kr-ustecky.cz

www.kr-ustecky.cz

 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array Žádost - Změna registrace od 1. 4. - 31. 8. 2015 | Sociální služby ÚK