Přihlášení
MENU

« zpět

Základní a Rozvojová síť sociálních služeb ÚK na období 2022-2024

Základní a Rozvojová síť sociálních služeb ÚK na období 2022-2024

Základní a Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024

 

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

 

na webové stránce https://www.kr-ustecky.cz/pripominkove-rizeni-zakladni-a-rozvojove-site-socialnich-sluzeb-na-obdobi-2022-2024-s-ucinnosti-od-1-1-2022/d-1761737/p1=274700 byla zveřejněna Základní a Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 k připomínkování. Případné připomínky zpracované do připomínkového formuláře můžete zasílat v elektronické podobě (pouze ve formátu doc. nebo docx.) na e-mail Matouskova.m@kr-ustecky.cz v termínu do 31. 10. 2021. Na připomínky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. Připomínkování sítě slouží k eliminaci případných administrativních chyb. Před zasláním připomínky si prosím zkontrolujte údaje o Vaší službě v aktuálně platné Základní a Rozvojové síti (tzn. platné od 1. 7. 2021).

 

Upozorňuji na připomínky, které budou považovány za bezpředmětné:

  • Poskytovatel má zájem o změnu v síti (např. navýšení kapacity), ale přitom nepodal žádost o změnu v síti v řádném termínu 1.-31. 8. 2021.
  • Poskytovatel vyjadřuje nesouhlas se zamítnutou žádostí nebo s žádostí, kterou Zastupitelstvu ÚK nedoporučuje Odborná pracovní skupiny odboru SV ke schválení
  • Poskytovatel provedl změnu Registrace (má rozhodnutí o změně registrace), ale nepožádal o změnu v Základní nebo Rozvojové síti

 

Nadále platí, že je Základní a Rozvojová síť  uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 010/17Z/2019 - až do odvolání tedy nebude docházet k zařazování nových sociálních služeb do Základní sítě, navyšování individuálních kapacit, skupinových kapacit, počtu lůžek a navyšování úvazků pracovníků v přímé péči. Výjimky z tohoto opatření jsou uvedeny v Metodice zajištění sítě sociálních služeb ÚK. Pokud jste podávali žádost o změnu v Základní nebo Rozvojové síti a je tato změna zanesena do sítě k připomínkování, znamená to, že Odborná pracovní skupina odboru SV doporučila Vaši žádost Zastupitelstvu ÚK ke schválení, v opačném případě Vaše žádost nebyla doporučena. Žádosti podané v srpnu 2021 bude schvalovat Zastupitelstvo ÚK dne 13. 12. 2021, o výsledcích nejsou poskytovatelé informováni jednotlivě, síť bude zveřejněna na webových stránkách Ústeckého kraje do 10 pracovních dnů od schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Upozorňuji, že čerpat prostředky z dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022 je možné pouze na kapacitu a úvazky, které budou zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje platné od 1. 1. 2022.

 

Co se týká Pověření na období 2022-2024, není třeba o něj žádat, všechny služby zařazené do sítě ho obdrží v roce 2022. V případě dotazů k Pověření prosím kontaktujte Mgr. Faistovou (tel. +420 475 657 373, Faistova.s@kr-ustecky.cz).

 

V případě nejasností se na mne neváhejte obrátit.

 

S pozdravem

 


UK15let_logo_vodorovne_MODRE_RGB_new


Mgr. Milena Matoušková

Odbor sociálních věcí

samostatný referent


Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 657 908

e-mail: matouskova.m@kr-ustecky.cz

www.kr-ustecky.cz 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array Základní a Rozvojová síť sociálních služeb ÚK na období 2022-2024 | Sociální služby ÚK