Přihlášení
Úvod Sociální služby Služby pro rodiny Protidrogová prevence Odkazy Druhy služeb Aktuality

Informace o materiálech usnadňujících komunikaci s lidmi s poruchou autistického spektra


Podnět k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra obsahuje několik oblastí, přičemž jednou z nich je osvětová činnost. U některých návrhů řešení je uvedena i součinnost krajů, což se týká i úkolu, který ukládá sjednotit obsah předávaných informací a posílit informovanost prostřednictvím Komunikačního souboru. Komunikační soubor představuje materiály, které mají usnadnit komunikaci odborné i laické veřejnosti s lidmi s poruchou autistického spektra.

 

Komunikační soubor je složený z jednotlivých dílčích materiálů: Informační leták, Komunikační klíč v popisné i zkrácené verzi, Desatero komunikace s pacientem s poruchou autistického spektra. V současné době se jedná i o Průkazu osoby s PAS, jehož přílohou by byl Komunikační profil držitele průkazu. Podoba a způsob vydávání průkazu je zatím předmětem jednání. Předpokládaná představa jeho podoby by byla podobná jako např. u průkazu diabetika.

 

V měsíci září 2016 bude Komunikační soubor souhrnně rozeslán dotčenými resorty, tj. MŠMT, MPSV, MZ a MV, s tím, že bude k této akci vydána i tisková zpráva Úřadu vlády ČR.

 

Materiály jsou dostupné na:

http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/dokumenty/komunikace-s-lidmi-s-poruchou-autistickeho-spektra---komunikacni-soubor-139070/

 

 


Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Aktuality » Informace o materiálech usnadňujících komunikaci s lidmi s poruchou autistického spektra | Sociální služby ÚK

© 2019 Insion

Cíle projektu  Ke stažení  Přihlášení pro poskytovatele | Poptávka po službě | Export katalogu | Kontakt na provozovatele

 

 

Logolink ESF a OPLZ

 

Portál je v souladu s pravidly pro tvorbu přístupných webových stránek
dle vyhlášky č. 64/2008 Sb. a je HTML5 validní.