Přihlášení
MENU

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

dovolujeme si Vás informovat, že  Ministerstvo práce a sociálních věcí ve čtvrtek 9. července 2020 vyhlásilo druhé kolo dotační výzvy na mimořádné odměny pro zaměstnance v sociálních službách.

Dotace je určena pro všechny zaměstnance v sociálních službách, které si doposud o tento druh podpory nepožádaly, kromě zdravotnických pracovníků, které nelze touto dotací vyplatit (gesce Ministerstva zdravotnictví).

 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1060374/II.+kolo+mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9ho+dota%C4%8Dn%C3%ADho+%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+MPSV+pro+rok+2020+na+podporu+mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9ho+finan%C4%8Dn%C3%ADho+ohodnocen%C3%AD+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+v+soci%C3%A1ln%C3%ADch+slu%C5%BEb%C3%A1ch+v+souvislosti+s+epidemi%C3%AD+COVID+19.pdf/299998bd-dd26-1781-7258-27df759b3302

 

Dále MPSV ve čtvrtek 9. července 2020 zveřejnilo dotační výzvu na podporu sociálních služeb. Téměř 1 miliarda korun je určena sociálním službám na dofinancování zvýšených nákladů v souvislosti s COVID-19.

 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1060374/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD+mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9ho+dota%C4%8Dn%C3%ADho+%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+MPSV+kompenzaci+v%C3%ADcen%C3%A1klad%C5%AF+a+v%C3%BDpadku+p%C5%99%C3%ADjm%C5%AF+registrovan%C3%BDch+poskytovatel%C5%AF+soci%C3%A1ln%C3%ADch+slu%C5%BEeb+v+d%C5%AFsledku+epidemie+COVID+19.pdf/4cd033d5-a078-3cd0-299c-91b8becefc37


S pozdravem


Mgr. Marie Blažková

Odbor sociálních věcí

vedoucí oddělení plánování a registrace sociálních služeb


Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 657 343

gsm: +420 721 728 622

e-mail: blazkova.m@kr-ustecky.cz

www.kr-ustecky.czinformace naleznete v příloze

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Nová stránka | Sociální služby ÚK