Přihlášení
MENU

Odkazy

V této části portálu naleznete odkazy na webové portály dalších organizací a institucí, jejichž činnost je s problematikou sociálních služeb úzce spjata.

 

Ministerstva - ústřední orgány státní správy ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo kultury

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Sociální služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Česká správa sociálního zabezpečení

 

Drogová problematika

Protidrogová politika kraje - strategie, výroční zprávy

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti

Rada vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky

 

Menšiny a migranti

Cizinci v České republice

Doma v České republice

Mezinárodní organizace pro migraci – Praha

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity

Muzeum Romské kultury Brno

Romové v České republice

 

Pracovně-právní problematika

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Výzkumný ústav bezpečnosti práce

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu při práce

Institut výchovy a bezpečnosti práce

Technická inspekce

Státní zdravotní ústav

Státní úřad inspekce práce

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

 

Právo a spravedlnost

Ministerstvo spravedlnosti

Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Probační a mediační služba

Veřejný ochránce práv

Advokátní komora ČR

Policie ČR

Ústavní soud České republiky

Přehled soudů v ČR

Portál veřejné správy

Portál státní správy ČR

Veřejný ochránce práv Ombudsman

Úřad vlády České republiky

Asociace občanských poraden

 

Děti a mladiství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Evropské centrum znalostí

Evropský portál pro mládež

Národní institut dětí a mládeže

Eurodesk - Evropská informační síť pro mládež

Národní informační centrum pro mládež

Program Mládež v akci

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

 

Zdravotnictví

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státní zdravotní ústav

Česká lékařská komora

Česká lékárnická komora

Česká stomatologická komora

Banka pupečníkové krve České republiky

Zdraví EU

Helples – informace pro osoby se zdravotním a mentálním postižením

H-CUBE - projekt primární prevence v problematice virové hepatitidy B, C a infekce HIV

Registr zdravotnických zařízení


Zdravotní pojišťovny:

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

Zdravotní pojišťovna MV ČR

Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Revírní bratrská pokladna


Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Odkazy | Sociální služby ÚK