Přihlášení
MENU

Podpis žádostí pomocí certifikátu

 

 

Podpis žádostí

  • Pro podpis elektronických žádostí je využíván certifikát v PFX.
  • Není ale potřeba mít nainstalovanou JAVU pro využití podpisů na tomto portále (na rozdíl od MFČR apod.)

 

Uznávaný elektronický podpis

Elektronická podání v aplikaci Sociálních služeb lze opatřit pouze uznávaným elektronickým podpisem. Pokud Váš uznávaný elektronický podpis nesplňuje níže uvedené požadavky, nelze jej použít pro podepisování podání. Podle § 6, odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, se uznávaným elektronickým podpisem rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který je vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.

 

Certifikáty vydává

O kvalifikovaný certifikát je možné požádat u některého ze tří kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářející důvěru. Jedná se o tyto společnosti:

 

Certifikát ve zkratce:

  • Informace o vydání Kvalifikovaného certifikátu jsou k dispozici na Internetových stránkách jednotlivých certifikačních autorit.
  • Kvalifikovaný poskytovatel služeb předá žadateli kvalifikovaný certifikát ve formátu CER, DER nebo CRT. Tento „základní“ soubor s certifikátem je před použitím nutné instalovat do úložiště certifikátů, popř. provést export do souboru PFX, resp. P12.
  • Podrobné návody a postupy pro instalaci certifikátu do úložiště certifikátů a export certifikátu do souboru PFX, resp. P12 najdete na Internetových stránkách certifikačních autorit.
  • Certifikát může být uložen v souboru PFX nebo P12, v úložišti certifikátů Windows, popř. na čipové kartě, resp. USB klíči.
  • Platnost kvalifikovaného certifikátu je 1 rok.

 

Vytvoření PFX - vygenerování PFX

Certifikát do formátu PFX nebo P12 vygenerujete exportem certifikátu, včetně privátního klíče.

V průvodci exportem certifikátu nastavte "Vysokou" úroveň zabezpečení a následně zadejte heslo k souboru s certifikátem. (Toto heslo budete zadávat pokud soubor s certifikátem použijete, např. k podpisu podání v aplikaci.)

Při exportu certifikátu do souboru postupujte dle pokynů vydavatele vašeho kvalifikovaného certifikátu. Návod pro export certifikátu do souboru najdete na stránce vydavatele certifikátu.

Např. pro Postsignum je to zde:

https://www.postsignum.cz/files/navody/zaloha_crt/index.html

 

 

Co je to PFX a co obsahuje?

PFX je formát certifikátu, kdy je certifikát uložen dohromady s privátním klíčem a s certifikáty autority, která ho vystavila. Tento soubor se používá pro podpis.

Soubor PFX tvoří:

  • privátní klíč certifikátu – ten je chráněn heslem
  • certifikát samotný – ten je „veřejnou“ částí
  • související certifikáty CA, které zajišťují jeho automatickou důvěryhodnost certifikátu pro klienta

 

 

Další zdroje a návody:

http://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/certifikaty-elektronicky-podpis/jak-ziskam-soubor-s-certifikatem-pfx-neb-4442

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-elektronicky/danovy-portal/uznavany-elektronicky-podpis

 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Podpis žádostí pomocí certifikátu | Sociální služby ÚK