Přihlášení
Úvod Sociální služby Služby pro rodiny Protidrogová prevence Odkazy Druhy služeb Aktuality

Sdělení k převodům finančních prostředků obdržené dotace mezi službami

 

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

 

odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje sděluje, že o převodu dotace v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016 mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými žadatelem rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje na základě písemné žádosti žadatele, a to s přihlédnutím k podmínkám vyhlášeného dotačního programu a za předpokladu nepřekročení limitu vyrovnávací platby u služby, k jejímuž krytí nákladů má být dotace převedena.

 

Z tohoto důvodu je nutné odevzdat Vaše žádosti (volnou formou) na podatelnu KÚÚK (osobně, poštou, datovou schránkou, emailem opatřeným elektronickým podpisem) v termínu do 31. 7. 2016, aby mohly být projednány na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 5. 9. 2016. Další termín zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje, s ohledem na krajské volby konané v měsíci říjnu, není stanoven.


S pozdravemIng. Petra Lafková

vedoucí odboru sociálních věcí


Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Aktuality » Sdělení k převodům finančních prostředků obdržené dotace mezi službami | Sociální služby ÚK

© 2020 Insion

Cíle projektu  Ke stažení  Přihlášení pro poskytovatele | Poptávka po službě | Export katalogu | Kontakt na provozovatele

 

 

Logolink ESF a OPLZ

 

Portál je v souladu s pravidly pro tvorbu přístupných webových stránek
dle vyhlášky č. 64/2008 Sb. a je HTML5 validní.