Přihlášení
Úvod Sociální služby Služby pro rodiny Protidrogová prevence Odkazy Druhy služeb Aktuality

Sdělení ke kontrole závěrečného vyúčtování za rok 2015

 

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

 

odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje sděluje, že po zkušenosti z administrace dotačního řízení v letošním roce, resp. chybovosti ve vyúčtování dotace za rok 2014, přistupuje k mimořádnému vstřícnému kroku, a to ke stanovení lhůty pro kontrolu vyúčtování poskytnuté dotace z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ na rok 2015. Toto vyúčtování bude jedním z podkladů pro výpočet vyrovnávací platby a optimální výše dotace  v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“.

Jako příjemci dotace Vám doporučujeme provést kontrolu závěrečného vyúčtování za rok 2015. Závěrečné vyúčtování by mělo být sestaveno na základě údajů z účetnictví. Veškeré jednotlivé náklady a výnosy musí souviset pouze se základní činností sociální služby. V tomto vyúčtování se nevykazují investiční prostředky, výnosy z fakultativních a jiných činností, pokud nebyly použity k financování základních činností sociální služby. Pozornost věnujte i podílu financování z dotačního titulu na celkových nákladech sociální služby, který nesmí být vyšší než 90 %.   

V případě, že zjistíte nedostatky, je nutné toto projednat (telefonicky nebo e-mailem) s kontaktní osobou dle Rozdělení agendy dotačních pracovníků dle poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji nejpozději v termínu do 30. 9. 2016.

Bližší informace budou sděleny na setkání s poskytovateli, která se budou konat v termínech 7., 9. a 14. 9. 2016.

 

S pozdravem

 

Ing. Petra Lafková

vedoucí odboru sociálních věcí

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Aktuality » Sdělení ke kontrole závěrečného vyúčtování za rok 2015 | Sociální služby ÚK

© 2019 Insion

Cíle projektu  Ke stažení  Přihlášení pro poskytovatele | Poptávka po službě | Export katalogu | Kontakt na provozovatele

 

 

Logolink ESF a OPLZ

 

Portál je v souladu s pravidly pro tvorbu přístupných webových stránek
dle vyhlášky č. 64/2008 Sb. a je HTML5 validní.