Přihlášení
Úvod Sociální služby Služby pro rodiny Protidrogová prevence Odkazy Druhy služeb Aktuality

Sdělení ke změnám položkového čerpání obdržené dotace a k převodům finančních prostředků obdržené dotace – prodloužení termínu

 

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

 

upozorňujeme Vás na skutečnost týkající se převodů finančních prostředků obdržené dotace mezi jednotlivými službami a hlášení změn položkového čerpání dotace v případě, kdy bude žádáno o navýšení položek rozpočtu sociální služby oproti původní žádosti (viz žádost v IS OKsystém-poskytovatel).

 

Tyto změny podléhají schválení orgány kraje. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné odevzdat Vaše žádosti a/nebo Formuláře hlášení změn do 4. 12. 2015 do 14:00 hodin do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje, a to osobně, poštou nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. Pro podání žádosti a/nebo Formuláře hlášení změn (dostupný na webu Ústeckého kraje v sekci Sociální péče – Dotační programy kraje - Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2015) je rozhodující razítko přijetí podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje o navrhovaných změnách a podaných žádostech rozhodne na zasedání  dne 14. 12. 2015.

 

Zároveň upozorňujeme, že žádostem a ohlášeným změnám, týkajících se výše uvedeného, podaným po výše stanoveném termínu nebude možné vyhovět.


S pozdravem


Ing. Petra Lafková

vedoucí odboru sociálních věcíMapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Aktuality » Sdělení ke změnám položkového čerpání | Sociální služby ÚK

© 2019 Insion

Cíle projektu  Ke stažení  Přihlášení pro poskytovatele | Poptávka po službě | Export katalogu | Kontakt na provozovatele

 

 

Logolink ESF a OPLZ

 

Portál je v souladu s pravidly pro tvorbu přístupných webových stránek
dle vyhlášky č. 64/2008 Sb. a je HTML5 validní.