Přihlášení
Úvod Sociální služby Služby pro rodiny Protidrogová prevence Odkazy Druhy služeb Aktuality

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

« zpět
Základní info
Název zařízení:Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Adresa:Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem
Působnost v okr.: Ústí n. L. » Ústí n. L.
Poskytuje od:05.05.2011

Telefon: 736612794
Email:
WWW: https://ddstrekov.wordpress.com
PoskytovatelDětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace, IČ: 44555440

Věkové skupiny
  • 1-7 let | děti předškolního věku
  • 7-10 let | mladší děti
  • 11-15 let | starší děti
  • 16-18 let | dorost

Služby pro rodiny
  • Dětské domovy a jiná školská zařízení
  • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc


Otevírací doba:

Služba se poskytuje nepřetržitě.


Další upřesnění:

Dětský domov je příspěvkovou organizací, jejímž  zřizovatelem je  Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem. Školské zařízení sdružuje školní jídelnu a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Střekováček. Právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro výkon ústavní výchovy.

Dětský domov zajišťuje výchovu, vzdělávání, sociální a materiální pomoc dětem, které ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, nemohou být osvojeny nebo umístěny do jiné formy náhradní péče a které nemají závažné poruchy chování.

Dětský domov je zařízení s nepřetržitým provozem.  V letech 2005 – 2007 byla provedena celková rekonstrukce a přístavba objektu, který nyní disponuje čtyřmi rodinnými buňkami, centrální kuchyní s jídelnou, společenskou místností, skladem sportovních potřeb, skladem ošacení, dílnou na výtvarné a pracovní činnosti, školním hřištěm.

Rozhodnutím MŠMT byla stanovena kapacita 32 dětí.  Základní organizační jednotkou DD je rodinná skupina. Tvoří ji nejméně 6 a nejvíce 8 dětí, zpravidla různého věku a pohlaví. Sourozenci se zařazují do jedné rodinné skupiny, výjimečně je lze zařadit do různých skupin (z výchovných, vzdělávacích nebo zdravotních důvodů). V DD jsou umístěné děti ve věku 3 – 18 let. Zletilí mohou v DD zůstat na základě Smlouvy o dobrovolném pobytu do ukončení vzdělávání.

Rodinnou skupinu vedou dva pedagogičtí pracovníci, kteří pracují na základě ročního, měsíčního a týdenního plánu, vedou předepsanou dokumentaci a postupují podle programu rozvoje osobnosti dítěte. Jejich povinnosti jsou jim dány náplní práce.

Střekováček – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Dne 2. 5. 2011 bylo uvedeno do provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – Střekováček.

Hlavní účel a předmět činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je vymezen § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, v platném znění.

Dítě může být do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) umístěno na základě:

1. žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (OSPOD)

2. žádosti samotného dítěte

3. žádosti zákonného zástupce dítěte

4. rozhodnutí soudu (vystavení předběžného opatření)

Kapacita Střekováčku – 12 děti ve věku od 3 do 18 let – je stále bezezbytku využívána.Galerie a dokumenty ke stažení
Logo
GPS poloha a mapa
Loading ...
50.6542917,14.0569397
na mapě »
Naplánovat cestu z místa:

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, příspěvková organizace | Sociální služby ÚK

© 2019 Insion

Cíle projektu  Ke stažení  Přihlášení pro poskytovatele | Poptávka po službě | Export katalogu | Kontakt na provozovatele

 

 

Logolink ESF a OPLZ

 

Portál je v souladu s pravidly pro tvorbu přístupných webových stránek
dle vyhlášky č. 64/2008 Sb. a je HTML5 validní.