Přihlášení
MENU

Anděl Strážný

« zpět
Základní info
Název zařízení:Anděl Strážný
Adresa:Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2, Nové Město
Působnost v okr.: Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí n. L.
Poskytuje od:21.05.2014

Telefon: 487883136
Email:
WWW: www.andelstrazny.eu

Druh službyTísňová péče

PoskytovatelAnděl Strážný, z.ú., IČ: 02771527

Formy poskytovaných služeb
 • TERÉNNÍ služby
      » kapacita při práci s jednotlivcem: 5

Kapacita (maximální počet uživatelů sociální služby, které ji mohou využívat v jednom okamžiku)
 • 500

Pro koho je služba poskytována
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby v krizi
 • Senioři

Věkové skupiny
 • 19-26 let | mladí dospělí
 • 27-64 let | dospělí
 • 65-80 let | mladší senioři
 • nad 80 let | starší senioři


Otevírací doba:

Po:0:00-24:00
Út:0:00-24:00
St:0:00-24:00
Čt:0:00-24:00
Pá:0:00-24:00
So:0:00-24:00
Ne:-0:00-24:00

Další upřesnění:

Mobilní systém tísňové péče pomáhá řešit i komplikované životní situace v klientově přirozeném prostředí doma i venku, bez nutnosti trvalého dohledu druhé osoby či odchodu klienta do zařízení s trvalou péčí. Klient má možnost pomocí speciálního zařízení s komunikační jednotkou a SOS tlačítkem připojeným nepřetržitě na dispečink tísňové péče, možnost kdykoliv přivolat pomoc Anděla Strážného.

Posláním služby tísňové péče Anděla Strážného je zachovávat u našich klientů optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání, rozhodování, přispíváme tak k prožití plnohodnotného života, jimž žili doposud. Usilujeme o to, aby klienti zůstali součástí svého přirozeného společenství.

Cílem tísňové péče Anděla Strážného je snížení sociálních, zdravotních a bezpečnostních rizik u občanů ČR.

Dílčí kroky k dosažení cíle:

 • Zprostředkováním pomoci v krizových situacích: při pádu, nevolnosti, zhoršení zdravotního stavu nebo případného ohrožení jinou osobou.
 • Podpořením klientovi soběstačnosti po hospitalizaci nebo při zhoršení zdravotního stavu oddalujeme umístění klienta do pobytového zařízení.

Služba tísňové péče Anděl Strážný, z.ú. je poskytována nepřetržitě 365 dní v roce (službu zajišťují pracovnice pultu tísňové péče). Sociální pracovnice však zajišťují provoz pouze v pracovní dny a v pracovní době.

První kontakt

 • Osobně na pobočkách – dle předchozí domluvy.
 • Telefonicky – Zelená linka 800 603 030. Telefonickou poptávku na nonstop Zelené lince vyřizuje pracovník tísňového pultu. V případě, že zájemce projeví zájem o zkontaktování sociální pracovnicí, pracovník tísňového pultu ihned předá písemně kontakt na zájemce sociální pracovnici. Sociální pracovnice zkontaktuje zájemce do dvou pracovních dnů.
 • Telefonicky – zkontaktování sociální pracovnice, kontakt dle krajské působnosti pracovnice je uveden na webu služby www.andelstrazny.eu. Sociální pracovnice na telefonát reaguje v pracovní dny do 16:30 hod dle svých časových možností, nejpozději však do 24 hod od přijetí telefonátu.
 • Elektronickou poštou: E-mailem poptavka@andelstrazny.eu nebo přes poptávkový formulář na webu organizace – na elektronickou poptávku sociální pracovnice odpovídá způsobem, který si zájemce přeje, do dvou pracovních dnů.

Rozsah poskytnutých činností je individuálně přizpůsoben klientovi na základě jeho schopností, možností a osobního cíle. Poskytovatel nabízí službu klientovi v tomto rozsahu základních činností:

 1. Zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci: poskytování nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace, v případě akutního ohrožení života nebo zdraví, zprostředkování zákroku zdravotnické záchranné služby, policie nebo hasičů. Tato služba je poskytována prostřednictvím domácího nebo mobilního monitorovacího zařízení. V rámci zajištění zdraví a bezpečí klienta nabízíme připomínání užití léků, ověřování zdravotního stavu, připomínání pitného režimu, GPS lokaci, detekci pádu, sledování stavu nabití zařízení (předcházíme krizovým situacím) – tato nabídka je omezena druhem vybraného monitorovacího zařízení.
 2. Sociálně terapeutické činnosti jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Jsou poskytovatelem poskytovány prostřednictvím Povídavé linky 2 – 3x týdně přes monitorovací zařízení.
 3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdroj. Tyto činnosti zajišťuje dle potřeb klienta přímo sociální pracovnice nebo pracovník pultu tísňové péče (pod dohledem sociálního pracovníka). Činnosti jsou provedeny elektronickou formou prostřednictvím monitorovacího zařízení nebo mobilního telefonu. Klientům je k dispozici nabídkový list potřeb.
 4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Tyto činnosti zajišťuje, dle potřeb klienta, přímo sociální pracovnice nebo pracovník pultu tísňové péče (pod dohledem sociálního pracovníka). Činnosti jsou provedeny elektronickou formou prostřednictvím monitorovacího zařízení nebo mobilního telefonu. Klientům je k dispozici nabídkový list potřeb.

Monitorovací zařízení – nedílnou součástí služby je monitorovací zařízení, kompletní nabídku vč. popisu a ceníku zájemce nalezne na webu organizace. Mobilní monitorovací zařízení TIPEC, které je navrhnuto a vyráběno pro klienty Anděla Strážného jsou finančně dotované (MPSV, kraje, města, nadace aj.).

Logo

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Anděl Strážný | Sociální služby ÚK