Přihlášení
MENU

Maltézská pomoc, o.p.s.

« zpět
Základní info
Název zařízení:Maltézská pomoc, o.p.s.
Adresa:Písečná 2820, Žatec, 438 01 Žatec1
Působnost v okr.: Louny » Žatec
Poskytuje od:01.05.2012

Telefon: 730166373
Email:
WWW: www.maltezskapomoc.cz

Druh službyOsobní asistence

PoskytovatelMaltézská pomoc, o.p.s., IČ: 26708451

Formy poskytovaných služeb
Kapacita (maximální počet uživatelů sociální služby, které ji mohou využívat v jednom okamžiku)
Pro koho je služba poskytována
Věkové skupiny

Osobní asistence je alternativou k ústavní péči. Naše vyškolené asistentky přijdou k Vám domů ve dnech a v časech, které potřebujete a vykonají pro Vás ty činnosti, se kterými potřebujete dopomoc.

Našim klientům uklízíme, nakupujeme, vaříme. Pomáháme s hygienou, toaletou. Doprovázíme na procházky a k lékaři.

Otevírací doba:

Služba je poskytována nepřetržitě

Další upřesnění:

Cena za hodinu osobní asistence je 155Kč

Při čerpání služby Osobní asistence od Maltézské pomoci a jiných poskytovatelů v souhrnu 80 hodin a více za jeden měsíc bude cena za daný měsíc snížena na 135kč/h

 

 

Seznam všech činností osobní asistence

Řídí se prováděcí vyhláškou 505/2006


(1) Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

b) pomoc při osobní hygieně:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při použití WC,

c) pomoc při zajištění stravy:

pomoc při přípravě jídla a pití,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,

2. nákupy a běžné pochůzky,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 


Galerie a dokumenty ke stažení
Logo
GPS poloha a mapa
Loading ...
50.3183283,13.5341511
na mapě »
Naplánovat cestu z místa:

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Maltézská pomoc, o.p.s. | Sociální služby ÚK