Přihlášení
MENU

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

« zpět
Základní info
Název zařízení:Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
Adresa:U Dubu 1562, Jirkov, 431 11 Jirkov 1
Působnost v okr.: Chomutov
Poskytuje od:01.01.2010

Telefon: 774422012
Email:
WWW: www.meussj.cz

Druh službyOdborné sociální poradenství

PoskytovatelMěstský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace, IČ: 46787682

Formy poskytovaných služeb
 • AMBULANTNÍ služby
      » kapacita při práci s jednotlivcem: 1
      » kapacita při práci se skupinou: 4
 • TERÉNNÍ služby
      » kapacita při práci s jednotlivcem: 1
      » kapacita při práci se skupinou: 4

Kapacita (maximální počet uživatelů sociální služby, které ji mohou využívat v jednom okamžiku)
 • 1

Pro koho je služba poskytována
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • Osoby komerčně zneužívané
 • Osoby, které vedou rizik. způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • Senioři

Věkové skupiny
 • 16-18 let | dorost
 • 19-26 let | mladí dospělí
 • 27-64 let | dospělí
 • 65-80 let | mladší senioři

Provozní doba ambulantní formy poskytování:

pondělí: 
úterý:8:30 - 12:00, 12:01 - 17:00 - pro objednané
středa:7:00 - 12:00
čtvrtek:8:30 - 12:00, 12:01 - 17:00 - pro objednané
pátek:8:30 - 12:00, 12:01 - 15:00 - pro objednané
sobota: 
neděle:

 

Provozní doba terénní formy poskytování:

pondělí:8:30 - 17:00
úterý: 
středa:12:00 - 17:00
čtvrtek:6:30 - 15:00
pátek:9:00 - 15:00
sobota: 
neděle:

 

Věková kategorie klientů: od 15 let

 

Základní činnosti poskytované při Odborném sociálním poradenství:

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • zprostředkování navazujících služeb

Sociálně terapeutické činnosti:

 • poradenství v oblastech práva a psychosociální terapie prostřednictvím kvalifikovaných odborníků je poskytováno klientům, kteří ke splnění osobního cíle potřebují konzultaci odborníka v oblastech specifikovaných v individuálním plánu

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí (doprovod klienta na úřady, státní instituce apod.)
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (problémy s bydlením, sociální dávky, dluhová problematika, pomoc při hledání zaměstnání, pomoc řešení nepříznivé sociální situaci)
 • zajištění odborného poradenství k dluhové problematice
 • sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení, insolvence

 

Oblasti poradenství a hlavní činnosti poskytované sociální služby

 

 1. Poskytnout klientům bezplatné základní a odborné sociální poradenství, primárně zaměřené na dluhovou problematiku.
 2. Poskytnout poradenství v oblasti předluženosti, exekucí, dluhů a dále být nápomocný v oblasti sociálně právní, ve vztazích pracovně právních, nájemních, rodinných, majetkoprávních a pomáhat klientům s orientací v problematice pojištění, ochrany spotřebitele a občanského soudního řízení.
 3. Pomáhat klientům se sepsáním a podáním návrhu na povolení oddlužení. Po podání návrhu dle potřeby klienta nadále podporovat v průběhu insolvenčního řízení.
 4. Pomáhat při řešení problémů definovaných společně klientem a sociálním pracovníkem, ale i preventivně působit na klienty služby, podporovat jeho samostatnost a zodpovědnost, a tím předcházet dalšímu zadlužování či stavu předluženosti.
 5. Pomáhat klientům s komunikací s exekutory a věřiteli za účelem nastavení nelikvidačních splátek dluhu a úroků.
 6. Vzdělávat klienty a širší veřejnost v dluhové problematice realizované prostřednictvím konzultací, přednášek, odborných seminářů, diskuzí a cvičení.
 7. Rodinné poradenství a poradenství v oblasti mezilidských vztahů, jehož součástí může být i mediace, pomoc se sepsáním návrhu na svěření do péče a úpravu a vymáhání výživného, návrhu na sporný/nesporný rozvod a vypořádání společného jmění manželů.
 8. Pracovně právní poradenství a pomoc se zprostředkováním zaměstnání.
 9. Bytové poradenství a pomoc se získáním bydlení/ubytování.
 10. Pomoc v orientaci v systému dávek státní sociální podpory, hmotné nouze, dávek pro osoby se zdr. postižením, důchodovém systému atp.
 11. Poradenství v oblasti dědictví a opatrovnictví.

 

 

  
  
  
  
  
  
  

 

konzultaci nutné předem objednat (tel: 774 422 012)Galerie a dokumenty ke stažení
Logo

Další poskytované služby:Sociální služba


GPS poloha a mapa
Loading ...
50.503083,13.447888
na mapě »
Naplánovat cestu z místa:

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace | Sociální služby ÚK