Přihlášení
Úvod Sociální služby Služby pro rodiny Protidrogová prevence Odkazy Druhy služeb Aktuality

T - klub a Amari klub- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

« zpět
Základní info
Název zařízení:T - klub a Amari klub- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Adresa:Nemocniční 1093/40, 407 46 Krásná Lípa u Rumburka a Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa u Rumburka
Působnost v okr.: Děčín » Rumburk
Poskytuje od:01.08.2013

Telefon: 775708087
Email: , , ,
WWW: www.komunitnicentrum.com

Druh službyNízkoprahová zařízení pro děti a mládež

PoskytovatelKostka Krásná Lípa, p.o., IČ: 75139090

Formy poskytovaných služeb
 • AMBULANTNÍ služby
      » kapacita při práci s jednotlivcem: 4
      » kapacita při práci se skupinou: 28
 • TERÉNNÍ služby
      » kapacita při práci s jednotlivcem: 1
      » kapacita při práci se skupinou: 7

Kapacita (maximální počet uživatelů sociální služby, které ji mohou využívat v jednom okamžiku)
 • 4

Pro koho je služba poskytována
 • Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy

Věkové skupiny
 • 1-7 let | děti předškolního věku
 • 7-10 let | mladší děti
 • 11-15 let | starší děti
 • 16-18 let | dorost
 • 19-26 let | mladí dospělí

1.Poslání služby

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež T-klub a Amari klub je poskytovat podnětný prostor, společné setkávání a podporu dětem a teenagerům. Podpořit je v rozvoji jejich vlastní osoby, pomoci jim obstát ve svém životě, umožnit jim smysluplně trávit čas a předcházet tak vzniku rizikového chování, jakým je například kriminalita, drogy aj., jemuž jsou v dnešní době všichni vystaveni.


2.Cíle služby

Aby uživatelé:

 • uměli navazovat mezilidské vztahy a fungovat v nich,
 • získali kompetence pro řešení svých potíží,
 • uměli rozpoznat své možnosti, hranice, schopnosti a dovednosti,
 • rozvinuli své znalosti, schopnosti a dovednosti,
 • uměli přebírat odpovědnost za svoje jednání,
 • ujasnili si očekávání od budoucnosti,
 • uměli rozpoznat, přijímat a uplatňovat pravidla a společenské normy,
 • měli zastání ve styku s institucemi a jednání s rodinou,
 • získali pomoc v akutní krizové životní situaci,
 • mohli s pracovníky sdílet svoji každodennost a měli možnost odreagování

 

3.Zásady

 • Anonymita

- uživatel nemusí sdělovat pracovníkům žádné osobní údaje, pokud sám nechce

 • Dobrovolnost

- není nutná registrace, členství ani pravidelná docházka do zařízení

- uživatel se nemusí zapojovat do činnosti, pokud sám nechce

 • Přístupnost

- časová a prostorová dostupnost služby

- může ji využít kdokoli, pokud spadá do cílové skupiny

 • Vnímání individuality uživatele

- služba je poskytována s ohledem na potřeby a osobnost každého jedince

 • Flexibilita služeb a pracovníků

- pracovníci poskytovanou službu neustále hodnotí a v závislosti na potřebách uživatelů a jejich dalšímu vývoji upravují i způsob a podobu poskytování služby

 • Respektování lidských práv, základních svobod člověka a lidské důstojnosti
 • Zachování mlčenlivosti a diskrétnosti
 • Bezpečný prostor

- zařízení poskytuje prostor chráněný před všemi formami diskriminace a předsudků

 • Bezplatnost

- služby jsou poskytovány zdarma

 • Odbornost a profesionální přístup s důrazem na jejich další vzdělávání
 • Dodržování standardů kvality sociálních služeb

 

4.Okruh osob

Děti a dospívající, kteří pobývají v Krásné Lípě a okolí, jsou ohroženi nežádoucími jevy, zažívající nepříznivé životní situace, omezující životní podmínky nebo konfliktní společenské situace. Dále pak osoby, které nejsou nebo nemohou být zapojeni do standardních volnočasových aktivit, mají specifický životní styl, který může vést ke konfliktu se společenskými normami, nebo upřednostňují pasivní trávení volného času


Negativní vymezení

 • Osoby pod vlivem PAL
 • Osoby, jejichž specifické potřeby zabraňují poskytování služby
 • Osoby, které nespadají do cílové skupiny
 • Osoby, které potřebují jiný typ soc.služby

Věk uživatelů

Amari klub      6-11let

T-klub             12-26let


Přechodová skupina

- je určena

 • uživatelům ve věku 11-13 let

- byla vytvořena proto, aby jim usnadnila přechod z Amari klubu na T-klub

- tito uživatelé mají možnost navštěvovat oba kluby

- klíčového pracovníka mají na klubu, kam spadají věkem a kde mají uzavřenu dohodu/smlouvu


 • uživatelům, kteří doprovází sourozence na klub

- jedná se o uživatele, kteří doprovázejí mladší sourozence na klub, nebo uživatele, kteří musí během dne hlídat své mladší sourozence

- tito uživatelé mohou pobývat na klubu, do kterého nespadají věkem, ale pouze v případě, že je na klubu volná skupinová kapacita

 

5.Forma služby

Ambulantní forma

Terénní forma


6.Kapacita služby

 • Okamžitá kapacita ambulantní formy T-klub

Okamžitá individuální kapacita - 2

Okamžitá skupinová kapacita – 14


 • Okamžitá kapacita ambulantní formy Amari klub

Okamžitá individuální kapacita- 2

Okamžitá skupinová kapacita – 14


 • Okamžitá kapacita terénní formy

Klubový terén je realizován minimálně 1 pracovníkem v sociálních službách.

Okamžitá individuální kapacita: 1

Okamžitá skupinová kapacita: 7


7.Místo poskytování

 • Místo poskytování T-klub

Služba NZDM T-klub je poskytována v budově bývalé kotelny, která prošla na přelomu roku 2017/2018 celkovou rekonstrukcí a bylo přistaveno 1. patro. V přízemí jsou k dispozici 3 toalety, úklidová místnost a sklad pomůcek. Prostor je vybaven barovým pultem s kuchyňskou linkou, která slouží jako zázemí pro pracovníky. Před barovým pultem jsou počítače pro klienty. V prostoru klubu jsou umístěny dva menší stoly pro rozhovory klientů a jeden velký pracovní stůl. Na klubu je k dispozici sedací souprava s konferenčním stolkem, nad nímž je umístěna TV s internetem a playstation. V prostoru je dále  k dispozici stolní fotbálek a stolní tenis. Do prvního patra vede schodiště, kde je umístěna plošina pro vozíčkáře. V prvním patře je sklad pomůcek, kontaktní místnost a kancelář pro pracovníky. Na pravé straně je taneční sál, který je rozdělen posuvnou stěnou na taneční sál a hudební zkušebnu. V sále je projektor, hudební reproduktory a osvětlení. V hudební zkušebně jsou k dispozici klávesy, dvě kytary, mikrofony, mixážní pult, reprobedny a další hudební vybavení.


 • Místo poskytování Amari klubu

Služba NZDM Amari klub je poskytována v prostorách komunitního centra Kostka Krásná Lípa. V otevírací době klubu jsou k dispozici dvě samostatně oddělené místnosti (velká a malá učebna) Velká učebna je vybavena stoly, židlemi, skříněmi, televizí, xboxem, projektorem a reproduktory. Pro skladování pomůcek je k dispozici sklad. Malá učebna souží jako kontaktní místnost a jsou v ní pořádány aktivity pro menší počet klientů.


 • Místo poskytování terénní formy

Terénní forma je realizována v přirozeném prostředí uživatelů v Krásné Lípě a blízkém okolí. Místo poskytování se mění s ohledem na počasí, potřeby klientů, potřeby sociální služby a potřeby města. Pracovník se pohybuje zejména v následujících lokalitách: náměstí, autobusová zastávka, altán v místním parku nebo u Rybníka.

 

8.Čas poskytování

 1. Amari klub

Otevírací doba

Pondělí                        12.00 – 17.00             

Úterý                           12.00 – 17.00

Středa                          12.00 – 17.00             

Čtvrtek                        12.00 – 17.00

Pátek                           12.00 – 17.00  


 1. T-klub

Otevírací doba

Pondělí                        13.00 – 19.00             

Úterý                           13.00 – 19.00

Středa                         13.00 – 19.00             

Čtvrtek                        13.00 – 19.00

Pátek                           13.00 – 19.00             

Sobota                         13.00 – 19.00   1. Terénní forma

Poskytování terénní formy není přesně časově vymezeno. Realizují ho pracovníci ambulantní formy, a to na základě:


 • Dlouhodobě snížené návštěvnosti klubu

- návštěvnost klubu není konzistentní, v některých ročních obdobích, jako jsou letní prázdniny, dochází k poklesu

 • Potřeb klientů

- uživatelé mají zájem o doprovod do jiné instituce nebo využívají možnosti, že pracovník kontaktuje instituci v jejich prospěch

- uživatelé mají zájem o účast na sportovních, preventivních a společenských akcích

Terénní formu je možno poskytnout mimo otevírací dobu klubu, na základě individuální dohody mezi klientem a pracovníkem. Ve výjimečných případech je možno poskytnout terénní formu také v neděli. Jedná se zejména o výjezdy s preventivní tématikou.Galerie a dokumenty ke stažení
Logo

Další poskytované služby:Sociální služba


GPS poloha a mapa
Loading ...
50.917817,14.508261
na mapě »
Naplánovat cestu z místa:

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » T - klub a Amari klub- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | Sociální služby ÚK

© 2019 Insion

Cíle projektu  Ke stažení  Přihlášení pro poskytovatele | Poptávka po službě | Export katalogu | Kontakt na provozovatele

 

 

Logolink ESF a OPLZ

 

Portál je v souladu s pravidly pro tvorbu přístupných webových stránek
dle vyhlášky č. 64/2008 Sb. a je HTML5 validní.