Přihlášení
MENU

Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov

« zpět
Základní info
Název zařízení:Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov
Adresa:Pšov 1, 441 01 Podbořany
Působnost v okr.: Chomutov, Louny, Most, Teplice
Poskytuje od:01.01.1994

Telefon: 415214615
Email:
WWW: www.vupsov.cz
PoskytovatelVýchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov, IČ: 49123734

Věkové skupiny
 • 1-7 let | děti předškolního věku
 • 7-10 let | mladší děti
 • 11-15 let | starší děti
 • 16-18 let | dorost
 • 19-26 let | mladí dospělí
 • 27-64 let | dospělí
 • 65-80 let | mladší senioři
 • nad 80 let | starší senioři

Služby pro rodiny
 • Pověřené osoby k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
 • Střediska výchovné péče


Otevírací doba:

Poskytuje se nepřetržitě.

Další upřesnění:

Jsme významné a v mnohých aspektech zcela jedinečné etopedické zařízení, které se specializuje nejenom na realizaci ústavní nebo ochranné výchovy, ale také na léčbu závislostního chování v rámci Výchovně léčebného programu. Vzhledem k rozsáhlým znalostem a mnohaletým zkušenostem také nabízíme v rámci Střediska výchovné péče odborné poradenství a pomoc při řešení potíží.

 

Informace pro OSPOD

Naším cílem je v rámci spolupráce podporovat autoritu a odbornost pedagogického zázemí škol, zlepšování atfmosféry v třídních kolektivech a přímé řešení výchovných problémů.
 

Od roku 2014 je součástí našeho zařízení Středisko výchovné péče (SVP). To poskytuje široké veřejnosti komplexní preventivně výchovnou péči primárně zaměřenou na děti a mládež s poruchami chování. Sestává ze tří funkčních oddělení, a sice z oddělení ambulantního a stacionárního a oddělení pobytového. K provozu SVP je využívána samostatná, nově zrekonstruovaná budova.

 

Středisko výchovné péče může v rámci kontraktů poskytovat terénní služby různého typu. Jejich podoba závisí na vzájemné dohodě s klientem. Zde uvádíme několik příkladů našich služeb:

Vzdělávací a osvětové projekty pro děti a dospělé

 • Přednášky pro žáky i pro pedagogy
 • Sociometrická šetření v žákovských kolektivech
 • Aktivní řešení šikany
 • Přímá práce s klienty v jejich rodinném prostředí
 • Přímá personální podpora v problémových třídách
 • Aktivní vstupování do škol v rámci napravování vzniklých potíží
 • Krizová personální intervence - zajištění bezpečí žákům a pedagogům v krizových situacích

 

Ambulantní oddělení

Ambulantní oddělení poskytuje na základě smlouvy o spolupráci s rodinou poradenskou, terapeutickou a konzultační činnost v oblastech speciálně-pedagogických, etopedických, psychologických, sociálních a právních. Tyto služby jsou klientům SVP poskytovány zdarma. Klientovi může návštěvu ambulantního oddělení doporučit OSPOD, popř. soud. Zažádat o služby SVP však může i klient sám ze své vlastní vůle. Klienti jsou na konzultace nasmlouvány podle potřeby jednotlivým odborníkům – tj. psychologovi, etopedovi, sociálnímu pracovníkovi a dalším odborníkům.


 

Stacionární oddělení

Stacionární oddělení je určeno až pro 18 dětí. Do stacionárního oddělení mohou být děti umístěni na základě předešlé spolupráce s ambulantním oddělením. Podnět k umístění může vzejít jednak ze zájmu osob odpovědných za výchovu, ambulantního oddělení, nebo také na základě rozhodnutí pracovníků OSPOD nebo soudu. Stacionární oddělení spouští v předem stanovených termínech měsíční program, který obsahuje ve všední dny jak výuku podle individuálních vzdělávacích plánů, tak i výchovně terapeutickou činnost.


 

Pobytové oddělení

Pobytové oddělení je určeno pro děti do 18 let. Maximální kapacita činí 8 lůžek. Program se spouští v předem stanovených termínech v rozsahu zpravidla dvou měsíců. Pobytové oddělení zajišťuje vedle řádné výuky podle individuálních vzdělávacích plánů i rozsáhlou výchovně terapeutickou činnost. Pobytové oddělení je koncipováno pro realizaci intenzivních reedukačních programů.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozsah pověření pro Ústecký kraj:

1. Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje

2. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

3. Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

4. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou

5. Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku

6. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské  pomoci


Logo
GPS poloha a mapa
Loading ...
50.2527328,13.4566392
na mapě »
Naplánovat cestu z místa:

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov | Sociální služby ÚK