Přihlášení
Úvod Sociální služby Služby pro rodiny Protidrogová prevence Odkazy Druhy služeb Aktuality

Vážení poskytovatele sociálních služeb,

odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje sděluje, že příjemce dotace, kterému byla přidělena na základě smlouvy o poskytnuté neinvestiční dotaci na podporu sociálních služeb v roce 2015 dotace ve výši 3 mil. Kč a více,  je povinen předložit do 31. 8. 2016 odboru sociálních věcí  Krajského úřadu Ústeckého kraje výrok auditora a vyjádření auditora (auditorskou zprávu). V případě, že jste tak již učinili, toto sdělení považujte za bezpředmětné.

 Bc. Jana Čermáková

Odbor sociálních věcí

samostatný referent


Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 657 283

e-mail: cermakova.j@kr-ustecky.cz

www.kr-ustecky.cz

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Aktuality » Výrok a vyjádření auditora | Sociální služby ÚK

© 2020 Insion

Cíle projektu  Ke stažení  Přihlášení pro poskytovatele | Poptávka po službě | Export katalogu | Kontakt na provozovatele

 

 

Logolink ESF a OPLZ

 

Portál je v souladu s pravidly pro tvorbu přístupných webových stránek
dle vyhlášky č. 64/2008 Sb. a je HTML5 validní.