Přihlášení
MENU

Výzva k podávání žádostí do Rozvojové sítě Ústeckého kraje - březen 2021

Dobrý den,

 

na webové stránce Výzva k podávání žádostí do Rozvojové sítě Ústeckého kraje - březen 2021: Sociální péče: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz) byla zveřejněna výzva k podávání žádostí do Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. V termínu 1. - 31. 3. 2021 tak můžete podávat žádosti o zařazení sociální služby do Rozvojové sítě nebo případné změny služeb již zařazených do Rozvojové sítě. Žadatel je povinen přiložit k žádosti vyjádření obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem k potřebnosti sociální služby v regionu, pokud na území obce sociální službu realizuje. Dále může žadatel doložit vyjádření obce II., I. typu nebo dalších institucí (např. věznice) v jejíž lokalitě sociální služba působí.

 

Tato výzva se vztahuje pouze na Rozvojovou síť, nikoliv na Základní síť. U Základní sítě platí i nadále, že je uzavřena a nebude docházet k navyšování kapacit, úvazků a zařazování nových služeb. Pouze ve výjimečných případech lze v souladu s Metodikou zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje při splnění podmínek podávat žádosti do Základní sítě v srpnu, nikoliv však v březnu.

 

Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje zřizuje Ústecký kraj v návaznosti na realizaci projektů poskytovatelů sociálních služeb v rámci Operačního programu Zaměstnanost a jiných zdrojů. Sociální služby jsou zařazeny do Rozvojové sítě kraje po dobu finanční podpory z výše uvedených zdrojů. Sociálním službám zařazeným do Rozvojové sítě je vydáváno tzv. Podmíněné pověření, které obsahuje rozsah a obsah sociální služby a je platné po dobu trvání projektu. Donátor sociální služby přistoupí k podmíněnému Pověření, vypočte a vydá výši vyrovnávací platby sociální služby.

 

S pozdravem

Mgr. Milena Matoušková

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Výzva k podávání žádostí do Rozvojové sítě Ústeckého kraje - březen 2021 | Sociální služby ÚK