Přihlášení
Úvod Sociální služby Služby pro rodiny Protidrogová prevence Odkazy Druhy služeb Aktuality

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

 

na webových stránkách Ústeckého kraje byla dne 1. 8. 2016 vyvěšena Výzva k podávání žádostí o zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje a žádostí o změnu průměrných přepočtených úvazků sociální služby s platností od 1. ledna 2017.

 

Termín pro podávání žádostí je do 31. srpna 2016, viz Výzva.

 

Více informací naleznete na: http://www.kr-ustecky.cz/vyzva-k-podavani-zadosti-do-zakladni-site-kraje-srpen-2016/d-1704065/p1=204835

 

Kontaktní osobou pro aktualizaci základní sítě kraje je Bc. Veronika Marková, e-mail: markova.v@kr-ustecky.cz, tel: 475 657 923.

 

Dále Vás upozorňujeme, že byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 122/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016 revize Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s platností od 1. 7. 2016.

 

Dovolte, abych současně sdělila nejdůležitější změny související s revizí Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje:

 

1/ žadatel je povinen přiložit k Žádosti o zařazení do základní sítě kraje vyjádření obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem k potřebnosti sociální služby v regionu,

2/ pokud poskytovatel mění personální zajištění sociální služby, vyplní Žádost o změnu průměrných přepočtených úvazků sociální služby, která je nově zveřejněna na webových stránkách kraje společně s výzvou k podávání žádostí,

3/ byl doplněn článek IV. Podávání žádostí, bod 4.1 parametr potřebnosti, písmeno a) Soulad se strategickými dokumenty Ústeckého kraje,

4/ byl upraven článek VII. Povinnosti poskytovatele zařazeného v Základní síti kraje, bod 5.

 

S pozdravem

 

Bc. Veronika Marková

Odbor sociálních věcí

samostatný referent

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 657 923

e-mail: markova.v@kr-ustecky.cz

www.kr-ustecky.cz


Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Aktuality » Výzva k podávání žádostí o zařazení sociální služby | Sociální služby ÚK

© 2020 Insion

Cíle projektu  Ke stažení  Přihlášení pro poskytovatele | Poptávka po službě | Export katalogu | Kontakt na provozovatele

 

 

Logolink ESF a OPLZ

 

Portál je v souladu s pravidly pro tvorbu přístupných webových stránek
dle vyhlášky č. 64/2008 Sb. a je HTML5 validní.