Přihlášení
Úvod Sociální služby Služby pro rodiny Protidrogová prevence Odkazy Druhy služeb Aktuality

Vážení poskytovatelé,

 

na webových stránkách Ústeckého kraje byla dne 7. 3. 2016 zveřejněna Metodika zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, která byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 29. 2. 2016.

 

V souladu s Metodikou zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje je vyvěšena Výzva k podávání žádostí o zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, Žádost o zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby v regionu a Formulář hlášení změn.

 

Na základě zpětné vazby ze setkání s poskytovateli z měsíce února 2016 a dotazů od poskytovatelů byl zpracován materiál pro hlášení změn kapacity a personálního zajištění sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Tento materiál je také zveřejněn na webových stránkách Ústeckého kraje.

 

Termín pro podávání Žádostí o zařazení sociální služby do Základní sítě kraje je do 31. března 2016, více viz Výzva.

 

Termín pro podávání Formulářů hlášení změn pro zanesení změny sociální služby do současné aktualizace základní sítě kraje je do 31. března 2016.

 

Odkaz na výše zmíněné dokumenty: http://www.kr-ustecky.cz/socialni-pece.asp?p1=204835

 

Kontaktní osobou pro aktualizaci základní sítě kraje je Bc. Veronika Marková

e-mail: markova.v@kr-ustecky.cz, tel: 475 657 923.

 

S pozdravem

 

 

 

Bc. Veronika Marková

Odbor sociálních věcí

samostatný referent

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

tel: +420 475 657 923

e-mail: markova.v@kr-ustecky.cz

www.kr-ustecky.cz

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Aktuality » Zveřejnění Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje | Sociální služby ÚK

© 2019 Insion

Cíle projektu  Ke stažení  Přihlášení pro poskytovatele | Poptávka po službě | Export katalogu | Kontakt na provozovatele

 

 

Logolink ESF a OPLZ

 

Portál je v souladu s pravidly pro tvorbu přístupných webových stránek
dle vyhlášky č. 64/2008 Sb. a je HTML5 validní.