Přihlášení
MENU

« zpět

Připomínkové řízení Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb platné od 1. 7. 2021

Připomínkové řízení Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb platné od 1. 7. 2021

Dobrý den,

na webových stránkách Ústeckého kraje byl zveřejněn k připomínkování návrh Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 7. 2021 (https://www.kr-ustecky.cz/pripominkove-rizeni-zakladni-a-rozvojove-site-socialnich-sluzeb-platne-od-1-7-2021/d-1756102/p1=204835). Případné připomínky je možné zaslat zpracované ve  zveřejněném formuláři v elektronické  podobě   (ve  formátu  doc.  nebo docx.)  na   e-mail  matouskova.m@kr-ustecky.cz.   Uzávěrka  připomínkování  bude  dne  14. května 2021 v 8 h. Na připomínky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. Základní a Rozvojovou síť bude po zpracování připomínek schvalovat Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 21. 6. 2021.

 

Nadále platí, že je přistoupeno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 010/17Z/2019 k zastavení rozšiřování Základní sítě sociálních služeb, tzn., že až do odvolání nebude docházet k zařazování nových sociálních služeb do Základní sítě, navyšování individuálních kapacit, skupinových kapacit, počtu lůžek a navyšování úvazků pracovníků v přímé péči. Toto opatření se netýká Rozvojové sítě sociálních služeb. Výjimky z rozšiřování sítě jsou uvedeny v Metodice zajištění sítě sociálních služeb ÚK (https://www.kr-ustecky.cz/aktualizovana-metodika-zajisteni-site-socialnich-sluzeb-usteckeho-kraje-od-1-1-2021/d-1751893/p1=204835).

 

V případě dotazů se na mne neváhejte obrátit.

 

S pozdravemUK15let_logo_vodorovne_MODRE_RGB_new


Mgr. Milena Matoušková

Odbor sociálních věcí

samostatný referent


Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 657 908

e-mail: matouskova.m@kr-ustecky.cz

www.kr-ustecky.cz 

 

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Array Připomínkové řízení Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb platné od 1. 7. 2021 | Sociální služby ÚK