Přihlášení
MENU

Anděl Strážný, z.ú.

« zpět
Základní info
Název zařízení:Anděl Strážný, z.ú.
Adresa:Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2, Nové Město
Působnost v okr.: Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí n. L.
Poskytuje od:21.05.2014

Telefon: 800 603 030
Email:
WWW: www.andelstrazny.eu

Druh službyTísňová péče

PoskytovatelAnděl Strážný, z.ú., IČ: 02771527

Formy poskytovaných služeb
Kapacita (maximální počet uživatelů sociální služby, které ji mohou využívat v jednom okamžiku)
Pro koho je služba poskytována
Věkové skupiny

Otevírací doba:

Po:0:00-24:00
Út:0:00-24:00
St:0:00-24:00
Čt:0:00-24:00
Pá:0:00-24:00
So:0:00-24:00
Ne:0:00-24:00

Další upřesnění:

Mobilní systém tísňové péče pomáhá řešit i komplikované životní situace v klientově přirozeném prostředí doma i venku, bez nutnosti trvalého dohledu druhé osoby či odchodu klienta do zařízení s trvalou péčí. Klient má možnost pomocí speciálního zařízení s komunikační jednotkou a SOS tlačítkem připojeným nepřetržitě na dispečink tísňové péče, možnost kdykoliv přivolat pomoc Anděla Strážného.

Posláním služby tísňové péče Anděla Strážného je zachovávat u našich klientů optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání, rozhodování, přispíváme tak k prožití plnohodnotného života, jimž žili doposud. Usilujeme o to, aby klienti zůstali součástí svého přirozeného společenství.

Cílem tísňové péče Anděla Strážného je snížení sociálních, zdravotních a bezpečnostních rizik u občanů ČR.

Dílčí kroky k dosažení cíle:

Služba tísňové péče Anděl Strážný, z.ú. je poskytována nepřetržitě 365 dní v roce (službu zajišťují pracovnice pultu tísňové péče). Sociální pracovnice však zajišťují provoz pouze v pracovní dny a v pracovní době.

První kontakt

Rozsah poskytnutých činností je individuálně přizpůsoben klientovi na základě jeho schopností, možností a osobního cíle. Poskytovatel nabízí službu klientovi v tomto rozsahu základních činností:

  1. Zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci: poskytování nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace, v případě akutního ohrožení života nebo zdraví, zprostředkování zákroku zdravotnické záchranné služby, policie nebo hasičů. Tato služba je poskytována prostřednictvím domácího nebo mobilního monitorovacího zařízení. V rámci zajištění zdraví a bezpečí klienta nabízíme připomínání užití léků, ověřování zdravotního stavu, připomínání pitného režimu, GPS lokaci, detekci pádu, sledování stavu nabití zařízení (předcházíme krizovým situacím) – tato nabídka je omezena druhem vybraného monitorovacího zařízení.
  2. Sociálně terapeutické činnosti jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Jsou poskytovatelem poskytovány prostřednictvím Povídavé linky přes monitorovací zařízení.
  3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdroj. Tyto činnosti zajišťuje dle potřeb klienta přímo sociální pracovnice nebo pracovník pultu tísňové péče (pod dohledem sociálního pracovníka). Činnosti jsou provedeny elektronickou formou prostřednictvím monitorovacího zařízení nebo mobilního telefonu. Klientům je k dispozici nabídkový list potřeb.
  4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Tyto činnosti zajišťuje, dle potřeb klienta, přímo sociální pracovnice nebo pracovník pultu tísňové péče (pod dohledem sociálního pracovníka). Činnosti jsou provedeny elektronickou formou prostřednictvím monitorovacího zařízení nebo mobilního telefonu. Klientům je k dispozici nabídkový list potřeb.

Monitorovací zařízení – nedílnou součástí služby je monitorovací zařízení, kompletní nabídku vč. popisu a ceníku zájemce nalezne na webu organizace. Mobilní monitorovací zařízení TIPEC, které je navrhnuto a vyráběno pro klienty Anděla Strážného jsou finančně dotované (MPSV, kraje, města, nadace aj.).


Galerie a dokumenty ke stažení
Logo

Mapa stránekVytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Sociální služby ÚK » Anděl Strážný, z.ú. | Sociální služby ÚK